Izbornik predmeta
Primjena mehanike loma na betonske konstrukcije

Nositelj:
  1. Prof.dr.sc. Joško Ožbolt
  2. Prof.dr.sc. Joško Krolo
Opterećenje i ECTS bodovi:
Vrsta nastave Ukupno ECTS
Predavanja i konzultacije 30 6
Opis predmeta:
Općenito o potrebi primjene mehanike loma pri proračunu i dimenzioniranju
betonskih i armiranobetonskih konstrukcija. Osnove linearne i nelinearne mehanike
loma. Određivanje parametara mjerodavnih za ponašanje betona pri pojavi pukotina.
Primjena mehanike loma pri nelinearnoj analizi konstrukcija metodom konacnih
elemenata. Uzimanje u obzir osnovnih principa mehanike loma pri dimenzioniranje
betonskih i armiranobetonskih konstrukcija. "Size effect" - utjecaj veličine konstrukcije
na graničnu nosivost, duktilitet, minimalnu potrebnu glavnu armaturu i minimalnu
potrebnu konstruktivnu armaturu. Tokom predavanja fenomen "Size effect" će biti
teorijski razjašnjen uz prikaz više primjera iz inženjerske prakse: (1) Betonske i
armiranobetonske grede napregnute na savijanje; (2) Grede dominantno opterećene
na posmik (vitke gede i visokostijeni nosači); (3) Grede opterećene torzijonim
momentima i (4) Brane.

 


Obavijesti
Forum
Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | vremenu otvaranja teme
Naslov Odgovori Zadnji odg.
Česta pitanja