Izbornik predmeta
Propusna moć prometnica

Nositelj:
  1. Prof. dr. sc. Planko Rožić, dipl. ing. prom.
Opterećenje i ECTS bodovi:
Vrsta nastave Ukupno ECTS
Predavanja i konzultacije 30 8

Opis predmeta:

Okvirni sadržaj predmeta :
Teorija prometnog toka kao osnovica analize propusne moći cesta. Značajke i
analiziranje makroskopskih i mikroskopskih modela prometnoga toka i njihova
primjena. Istraživanje parametara prometnoga toka i njihovi odnosi s osnovnim
varijablama prometnoga toka. Raspodjele vremenskih intervala i prostornih razmaka
između vozila. Sustavi brojenja prometa i dinamičke analize prometnog toka.
Cestovni prometni sustav i prometni tokovi u mreži. Inteligentni prometni sustavi.
Odvijanje prometa na različitim vrstama prometnica (autoceste, višetračne ceste,
dvotračne ceste, raskrižja) i analize propusne moći i razina uslužnosti. Pješački
promet. Teorija prometnog toka pješaka i korelacije s tokom vozila. Pješačke
površine i objekti.

 

 


Obavijesti
Forum
Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | vremenu otvaranja teme
Naslov Odgovori Zadnji odg.
Česta pitanja