Izbornik predmeta
Posebna poglavlja buke od prometa

Nositelj:
  1. Prof.dr.sc. Vesna Dragčević, dipl.ing.građ.
Opterećenje i ECTS bodovi:
Vrsta nastave Ukupno ECTS
Predavanja i konzultacije 30 8

Opis predmeta:

Okvirni sadržaj predmeta :
Općenito o mehanizmu nastanka buke uslijed ineterakcije vozne površine kolnika i
cestovnih vozila.
Utjecaj tipa vozila, prometnog opterećenja te strukture prometnog toka na povećanje
razine buke. Utjecaj površinskih svojstva kolnika na razinu buke (makro i mega
tekstura, ravnost, hvatljivost, boja, starost kolnika, porozitet, vlažnost). Utjecaj
hidrometeoroloških parametara na emisiju buke (temperatura, vlaga, vjetar)
Psihofizičke karakteristika vozača s aspekta smanjenja buke na kontaktu vozilo –
površina kolnika (kontrola brzine, kontrola ubrzanja i usporenja, sila trenja).Mjere za
smanjenje buke na kontaktu vozna površina kolnika - vozilo.
Osnove nastanka buke uslijed međudjelovanja vozila na tračnicama i kolosijeka.
Utjecaj tipa kolosiječne konstrukcije na razinu buke (klasične kolosiječne
konstrukcije, kolosijeci na betonskoj podlozi). Definiranje utjecaja geometrije vozne
površine tračnica (naborana istrošenja, sastavi tračnica, geometrijske nepravilnosti
zavara) na povećanje razine buke. Definiranje utjecaja geometrije kotača (plosnata
mjesta, nezaobljenost, mehanička oštećenja) na povećanje razine buke. Utjecaj vrste
vozila na tračnicama (vlak, tramvaj) na razinu buke. Mjere za smanjenje buke uslijed
prometovanja prisilno vođenih vozila.

 

 


Obavijesti
Forum
Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | vremenu otvaranja teme
Naslov Odgovori Zadnji odg.
Česta pitanja