Izbornik predmeta
Posebna poglavlja dinamike konstrukcija i potresnog inženjerstva

Nositelj:
  1. Doc.dr.sc. Verica Raduka
Opterećenje i ECTS bodovi:
Vrsta nastave Ukupno ECTS
Predavanja i konzultacije 30 6
Opis predmeta:
Analiza djelovanja raznih vrsta dinamičkih opterećenja s naglaskom na međusobne
razlike (uključujući probleme aeroelastične stabilnosti i parametarskih oscilacija).
Kaotične oscilacije. Primjena numeričkih metoda u dinamici. Grafički prikazi rezultata
dinamičkih analiza s objašnjenjima. Mehanizam potresa, svojstva zabilježenih
intenzivnih potresa i ponašanje različitih objekata i njihovih konstruktivnih elemena za
vrijeme potresa. Primjena načela i teorije dinamike u seizmičkoj analizi. Uloga
duktilnosti pri dinamičkom odzivu konstrukcije (postojeći, zahtjevani i projektni).
Tehnike poboljšanja seizmičkih svojstava konstrukcije. Utjecaj nekonstruktivnih
elemenata na dinamička svojstva konstrukcije. Međudjelovanje konstrukcija – tlo,
potresni i projektni spektri. Propisi i njihova primjena. Seizmičke analize u elastičnom
i neelastičnom području.

 


Obavijesti
Forum
Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | vremenu otvaranja teme
Naslov Odgovori Zadnji odg.
Česta pitanja