Izbornik predmeta
Posebna poglavlja mehanike materijala

Nositelj:
  1. Prof.dr.sc. Diana Šimić
Opterećenje i ECTS bodovi:
Vrsta nastave Ukupno ECTS
Predavanja i konzultacije 30 6
Opis predmeta:
Okvirni sadržaj predmeta :
Parametri stanja čvrstog tijela. Čvrstoća, elastičnost,viskoznost, viskoelastičnost,
plastičnost, termoelastičnost kod izotropnih, anizotropnih i ortotropnih materijala.
Elastična simetrija. Mehanička svojstva materijala pri naglom i ponovljenom
opterećenju. Otpornost materijala pri složenom stanju naprezanja. Statičko i
dinamičko opterećenje. Mehaničke teorije graničnih stanja. Deformacioni i energetski
kriteriji. Teorija graničnih stanja izotropnih, anizotropnih, ortotropnih i strukturno
nehomogenih materijala. Teorija graničnih stanja s utjecajem promjenljivog
opterećenja. Opći pristup određivanju dopuštenih naprezanja. Diferencijalni i
integralni oblici veza između naprezanja i deformacija kod viskoelastičnih materijala.
Linearna teorija viskoelastičnosti. Linearna teorija termoviskoelastičnosti. Nelinearna
teorija viskoelastičnosti. Teorija viskoplastičnosti. Funkcije puzanja i funkcije
relaksacije. Boltzmannov princip superpozicije. Metoda reoloških modela. Rubne
zadaće i metode rješavanja. Metoda operatora. Volterrov princip. Metoda Laplaceove
transformacije. Eksperimentalna podrška konstitutivnom modeliranju materijala i
konstrukcija.

 


Obavijesti
Forum
Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | vremenu otvaranja teme
Naslov Odgovori Zadnji odg.
Česta pitanja