Izbornik predmeta
Plastičnost i puzanje u analizi konstrukcija

Nositelj:
  1. Prof.dr.sc. Mladenko Rak
Opterećenje i ECTS bodovi:
Vrsta nastave Ukupno ECTS
Predavanja i konzultacije 30 6
Opis predmeta:
Plastične pojave i pretpostavke fenomenske teorije. Ponašanje izotropnih i
anizotropnih materijala. Ploha popuštanja i očvrsnuća. Von Misesov princip
maksimuma i Druckerov postulat. Zakon asociranog tečenja. Kriteriji stabilnosti.
Generalizacija rubne zadaće. Eksperimentalna svojstva graničnih stanja. Zadaće
granične ravnoteže. Opći kriterij tečenja. Druckerov i Hillov potencijal. Plastičnost s
očvrsnućem. Zakon konstitucije. Mises-Levyeve jednadžbe. Prandtl-Reussov
materijal. Savijanje i torzija štapa. Ravninske zadaće. Zadaće cikličke plastičnosti.
Nasljedne teorije visko-elastičnosti i plastičnosti. Boltzmannov princip. Jezgre
diferencijalnog tipa. Integralna jednadžba Volterra. Abelovi operatori. Laplaceova
transformacija. Visko-elastični diferencijalni operatori. Zakoni nasljedne elastičnosti.
Jezgre puzanja i relaksacije. Test puzanja i relaksacije. Konstitutivni zakoni
anizotropnog nasljednog tijela. Potencijal naprezanja i deformacije. Princip Volterra.
Varijacioni princip. Jezgre općenitog tipa. Puzanje betona. Nelinearne teorije.

 


Obavijesti
Forum
Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | vremenu otvaranja teme
Naslov Odgovori Zadnji odg.
Česta pitanja