Izbornik predmeta
PROJEKTIRANJE CESTA
Šifra: 21846
ECTS: 6.0
Nositelji: doc. dr. sc. Ivica Stančerić
Izvođači: Šime Bezina , mag. ing. aedif. - Konstrukcijske vježbe

doc. dr. sc. Ivica Stančerić - Auditorne vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Auditorne vježbe 2
Konstrukcijske vježbe 28
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Predavanja:
1. Uvodno o kolegiju [2]
2. Projektantska pravila [4]
3. Modeliranje rješenja. Prostorne restrikcije [2]
4. Digitalni modeli reljefa. Digitalni modeli terena [2]
5. Operacije s modelima [2]
6. Horizontalno vođenje linije [2]
7. Vertikalno vođenje linije [2]
8. Prostorno vođenje linije [2]
9. Poprečni presjek ceste [2]
10. Preglednost [3]
11. Metode proračuna volumena trupa ceste [2]
12. Izrada slojnih planova [2]
13. Vrednovanje varijanti [2]
14. Procedure izrade pojedinih razina projekta [1]

Vježbe (projektantske i auditorne):
1. Uvod [1]
2. Prikaz računalnog programa za projektiranje cesta [1]
3. Izrada digitalnog modela reljefa [2]
4. Nulta linija [2]
5. Situacija [8]
6. Uzdužni profil [2]
7. Poprečni presjek ceste [2]
8. Ispitivanje preglednosti [ 4]
9. Odabir varijantnog rješenja [2]
10. Vzualizacija modela ceste [2]
11. Izrada nacrta [4]
Literatura:
  1. Korlaet, Ž.: Uvod u projektiranje i građenje cesta, udžbenik Sveučilišta u Zagrebu, 1995., str. 208.
  2. Dragčević, V.; Korlaet, Ž.: Osnove projektiranja cesta, udžbenik Sveučilišta u Zagrebu, 2003., str. 93.
  3. Pribičević, B.; Medak, D.: Geodezija u građevinarstvu, V.B.Z., Zagreb, 2003. (poglavlje 13. Geodetski radovi pri projektiranju i trasiranju prometnica, poglavlje 14. Određivanje površina i zemljanih masa).
  4. Pravilnik o osnovnim uvjetima kojima javne ceste izvan naselja i njihovi elementi moraju udovoljavati sa stajališta sigurnosti prometa (NN110, prosinac 2001.)
  5. Merlin, web stranica
Preporučena literatura:
  1. Lorenc, H.: Projektovanje i trasiranje puteva i autoputeva, IRO građevinska knjiga, Beograd, 1980.
1. semestar
Obavezni predmet - Redovni smjer - Prometnice
Termini konzultacija:
Obavijesti
Forum
Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | vremenu otvaranja teme
Naslov Odgovori Zadnji odg.
Česta pitanja