Izbornik predmeta
PROUČAVANJE RADA
Šifra: 21826
ECTS: 4.5
Nositelji: doc. dr. sc. Maja-Marija Nahod
prof. dr. sc. Anita Cerić
Izvođači: doc. dr. sc. Maja-Marija Nahod - Konstrukcijske vježbe

doc. dr. sc. Maja-Marija Nahod - Auditorne vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Auditorne vježbe 5
Konstrukcijske vježbe 10
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Predavanja:
1. Organizacija rada: Povijesni razvoj organizacije rada. Razvitak graditeljstva. Organizacija rada. Četiri (4) Taylorova principa. Načela organizacije rada. Budućnost studija rada. Dva (2) temeljna područja razvitka znanosti o radu. Organizacija proizvodnje: Pojam proizvodnje. Ciljevi proizvodnje. Znanstvene discipline organizacije proizvodnje. Pet (5) karakterističnih etapa razvoja proizvodnje [3]
2. Razvoj teorija organizacije: Nedostaci klasičnog pristupa organizaciji. Neoklasična teorija organizacije. Suvremene teorije organizacije. Sustavni pristup teoriji organizacije. Teorije općeg menadžmenta: Noviji doprinosi razvoju općeg menadžmenta. Razvitak općeg menadžmenta. Tri (3) novija pristupa razvoju općeg menadžmenta. Kritika novjiih teorija o općem menadžmentu [3]
3. Graditeljska proizvodnja: Građevinarstvo kao gospodarska grana. Obilježja i ograničenja razvoja građevinarstva i graditeljske proizvodnje. Graditeljska proizvodnja u ?širem smislu?. Graditeljska proizvodnja u? užem smislu?. Proizvodni tehnološki proces. Studij rada i produktivnost. Raspodjela tehnoloških procesa. Temeljna struktura tehnološkog procesa. Pokazatelji tijeka tehnološkog procesa. Kapacitet proizvodnog tehnološkog sustava. Informatika u graditeljskoj proizvodnji: Upravljanje graditeljskom proizvodnjom. Opći razvoj suvremene informatičke tehnologije i informatičkih sustava u građevinskim tvrtkama. Izvođenje graditeljskih projekata: Životni ciklus graditeljskog pothvata. Regulativni modeli graditeljskih pothvata. Regulativni model pripreme gradnje. Regulativni model definiranja projekta gradnje. Menadžerski pristup upravljanju projektom: Studenti se upućuju na korištenje literature [3]
4. Ljudski potencijali u proizvodnji: Čovjek u graditeljskoj proizvodnji. Psihološki utjecaji na čovjeka. Psihologija rada. Osoba u psihologiji. Bitne psihološke osobine graditelja. Bitne psihološke metode pri istraživanju čovjeka kao osobe [3]
5. Fiziološki utjecaji na čovjeka. Sociološki utjecaji na čovjeka. Utjecaji radne okoline na čovjeka u graditeljstvu [3]
6. Racionalizacija graditeljske proizvodnje: Metodološki pristup pri racionalizaciji proizvodnje. Modeliranje graditeljske proizvodnje. Postupci za racionalizaciju graditeljske proizvodnje. Algoritam za racionalizaciju graditeljske proizvodnje [3]
7. Organizacija pripreme graditeljske proizvodnje: Priprema graditeljske proizvodnje. Projektni zadatak za pripremu graditeljske proizvodnje. Zadaci pri pripremi proizvodnje. Metodološki pristup pri projektiranju pripreme proizvodnje. Modeliranje buduće proizvodnje i građevinskih proizvoda. Pristup projektiranju pripreme graditeljske proizvodnje. Simulacija graditeljske proizvodnje: Definicija pojma simulacije. Primjena najpoznatijih simulacijskih metoda (Teorija repova, Metoda Monte Carlo, Programski paketi Micro-Cyclone, Stroboscope i EZStrobe) [3]
8. Organizacija projektiranja (aspekti i primjena u građevinarstvu): Uvod i filozofija višedisciplinarnog projektiranja: Metodološki pristup projektiranju: sistemsko razmišljanje, sistemski inženjering, sistemska dinamika. Plansko, arhitektonsko i inženjersko projektiranje: Integracija. Fazni i paralelni model višedisciplinarnog projektiranja. Planiranje temeljeno na višestrukim scenarijima [3]

Vježbe (auditorne i konstrukcijske):
1. Auditivni prikaz sustavne analize jednog složenog građevinskog proizvodnog tehnološkog procesa.. Studenti raspodijeljeni u radne grupe rješavaju problemski uradak [3]
2. Auditivni prikaz metoda normiranja građevinske proizvodnje. Studenti numerički rješavaju individualni uradak iz područja normiranja građevinske proizvodnje [3]
3. Studenti se upoznaju sa mogućnostima korištenja svima dostupnog simulacijskog programa EZStrobe na jednom primjeru njegove primjene u građevinskoj operativi [3]
4. Zaključak kolegija i završne konzultacije sa studentima.

Vježbe (u predavaonici 212):
pohađanje predavanja i vježbi u informatičkom laboratoriju Zavoda za organizaciju građenja.
Literatura:
  1. J. Izetbegović, V. Žerjav: Organizacija građevinske proizvodnje, Hrvatska udruga za organizaciju građenja i Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2009.
  2. J. Izetbegović: Proučavanje graditeljske proizvodnje, GF-Zagreb, 2007., http://www.og.grad.hr
  3. I. Tunjić, Izvadak iz diplomskog rada pod naslovom 'Optimizacija graditeljske proizvodnje', obranjenog u rujnu 2011. godine na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu pod menzorstvom J.Izetbegović (EZStrobe mogućnosti modela, preuzeto sa internetske stranice www.ezstrobe.com ).
Preporučena literatura:
  1. V. Žerjav: Process- and Project-Level Issues of Design Management in the Built Environment doctoral thesis, Viena University of Technology (http://www.ub.tuwien.ac.at/diss/AC07812616.pdf), 2012.
  2. J. Marušić: Organizacija građenja, Sveučilišni udžbenik, FS, Zagreb, 1994.
  3. D. Taboršak: Studij rada, Orgdata, Zagreb,1994.
1. semestar
Obavezni predmet - Redovni smjer - Organizacija građenja
Termini konzultacija:
Obavijesti
Forum
Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | vremenu otvaranja teme
Naslov Odgovori Zadnji odg.
Česta pitanja