Izbornik predmeta
REGULACIJE VODOTOKA
Šifra: 21763
ECTS: 7.5
Nositelji: prof. dr. sc. Neven Kuspilić
Izvođači: doc. dr. sc. Gordon Gilja - Auditorne vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 45
Auditorne vježbe 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Predavanja:
1. Svrha, problemi i zadaće regulacija, uloga regulacija u vodnom gospodarstvu. Osnovne definicije i podjele [3]
2. Morfologija riječnog korita [3]
3. Hidrološke osobine prirodnih vodotoka, režim voda, režim nanosa, režim leda [3]
4. Hidraulički proračuni prirodnih i umjetnih vodotoka [3]
5. Proračuni tečenja u otvornim koritima [3]
6. Proračuni pronosa nanosa [3]
7. Proračuni stabilnost korita [3]
8. Regulacijski radovi na koritu vodotoka [3]
9. Regulacijske građevine izvan korita [3]
10. Obaloutvrde [3]
11. Ostale regulacijske građevine [3]
12. Reguliranje vodnog režima [3]
13. Zahvati na slivu i objekti za reguliranje vodnog režima, funkcioniranje [3]
14. Obrana od poplava, tehnička obrana nasipa [3]
15. Građevine na vodotocima [3]

Vježbe:
1. Polaganje trase i regulacijskih linija [4]
2. Hidraulički proračuni tečenja za srednju vodu - tablično [4]
3. Hidraulički proračuni tečenja za veliku vodu - tablično [4]
4. Hidraulički proračuni tečenja - HEC-RAS [4]
5. Odabir tipa i raspored regulacijskih građevina [4]
6. Odabir i razrada konstrukcija građevina [4]
7. Proračuni građevina [4]
8. Izrada teksta i grafičkih priloga [2]
Literatura:
  1. Gjurović, M.: Regulacije rijeka
Preporučena literatura:
  1. Vuković, Ž.: Osnove hidrotehnike, Prvi dio, Druga knjiga
  2. Svetličić, E.: Otvoreni vodotoci - regulacije
1. semestar
Obavezni predmet - Redovni smjer - Hidrotehnika
Termini konzultacija:
Obavijesti
Web stranica kolegija
Autor: Gordon Gilja

Web podrška za kolegij održava se u sklopu sustava za e-učenje Merlin.

Merlinu se pristupa preko web adrese moodle.srce.hr/ (direktan link na kolegij Regulacije vodotoka: LINK)

U sustav za e-učenje Merlin student se prijavljuje putem elektroničkog identiteta iz sustava AAI@EduHr. Student prilikom upisa na Građevinski fakultet dobiva AAI korisnički račun i e-mail adresu. Početna lozinka koju student preuzima se koristi za AAI i za e-mail. Ako student zaboravi ili izgubi lozinku mora se javiti u studentsku referadu. Više informacija o AAI korisničkom računu možete naći na stranicama Fakulteta (LINK).

Ukoliko unutar svoje naslovnice u sustavu Merlin ne vidite e-kolegij Regulacije vodotoka znači da niste upisani u kolegij. U tom slučaju javite se asistentu Gordonu Gilji (soba D138, e-mail: ggilja@grad.hr).

 

Forum
Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | vremenu otvaranja teme
Naslov Odgovori Zadnji odg.
Česta pitanja