Izbornik predmeta


Info
Ovaj predmet nije moguće upisati.

Cilj predmeta

  • integriranje znanja prikupljenih na kolegijima inženjerskog preddiplomskog i diplomskog studija te dodatno osposobljavanje za potrebe samostalne analize postojećih građevina i projektiranje njihove sanacije (popravka, obnove i/ili ojačanja)

Ishodi učenja

  • povezati određeni mehanizam degradacije betona s načelom i metodom popravka armiranobetonske konstrukcije
  • razlikovati i usporediti različite materijale i sustave za popravak i ojačanje armiranobetonskih konstrukcija
  • propisati zahtijevana svojstva materijala i sustava i metode kontrole kvalitete tijekom i nakon izvođenja popravaka i ojačanja armiranobetonskih konstrukcija
  • analizirati i usporediti različite metode popravka konstrukcije u pogledu funkcionalnosti i trajnosti te ekološke i ekonomske isplativosti tijekom cjeloživotnog vijeka
  • preporučiti i propisati optimalno načelo i metodu popravka ovisno o uzroku prijevremenog propadanja konstrukcije i rezultatima višekriterijske usporedbe alternativa
  • samostalna izrada projekta popravka konstrukcije koji uključuje: ocjenu stanja konstrukcije, predloženu metodu popravka i ojačanja, materijale za popravak i metode kontrole popravka tijekom i nakon izvođenja.

Izvedbeni plan

Redni broj

Predavanja

Datum

1 Uvod 02.10.2018.
2 Uzroci oštećenja i ocjena stanja betonskih konstrukcija 09.10.2018.
3 Priprema površine betona za sanaciju 16.10.2018.
4 Tehnologija sanacije betonskih konstrukcija - 1 dio 23.10.2018.
5 Tehnologija sanacije betonskih konstrukcija - 2 dio 30.10.2018.
6 Tehnologija ojačanja betonskih konstrukcija 06.11.2018.
7 Kolokvij I 13.11.2018.
8 Interakcija materijala, tehnologija i konstrukcije pri sanaciji 20.11.2018.
9 Sustavi zaštite betonskih konstrukcija - 1 dio 27.11.2018.
10 Sustavi zaštite betonskih konstrukcija - 2 dio 04.12.2018.
11 Izvođenje, kontrola kvalitete i održavanje betonskih konstrukcija 11.12.2018.
12 Ocjena stanja, sanacija i ojačanje zidanih konstrukcija 18.12.2018.
13 Ocjena stanja, sanacija i ojačanje metalnih konstrukcija 08.1.2019.
14 Ocjena stanja, sanacija i ojačanje kolničkih konstrukcija 15.1.2019.
15 Kolokvij II 22.1.2019.

 

Redni broj

Vježbe

Datum

1 Primjeri otkazivanja konstrukcija 05.10.2018.
2 Ocjena stanja betonskih konstrukcija 12.10.2018.
3 Zakonska regulativa za sanaciju betonskih konstrukcija 19.10.2018.
4 Sadržaj i oprema projekta sanacije 26.10.2018.
5 Podjela projektnih zadataka 02.11.2018.
6 Utjecaj tehnologije izvođenja na prionjivost sanacijskog morta 09.11.2018.
7 Uklanjanje, priprema površine i reprofilacija betona 16.11.2018.
8 Injektiranje u sanacijama 23.11.2018.
9 Terenska nastava 30.11.2018.
10 Ojačanje betonskih konstrukcija 07.12.2018.
11 Izrada projektnih zadataka 14.12.2018.
12 Prezentacije projektnih zadataka 21.12.2018.
13 Prezentacije projektnih zadataka

11.1.2018.

14 Prezentacije projektnih zadataka 18.1.2019.
15 Ocjena stanja metalnih građevina 25.1.2019.