Izbornik predmeta
UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA
Šifra: 21834
ECTS: 6.0
Nositelji: prof. dr. sc. Anita Cerić
Izvođači: prof. dr. sc. Anita Cerić - Konstrukcijske vježbe

prof. dr. sc. Anita Cerić - Auditorne vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Auditorne vježbe 12
Konstrukcijske vježbe 18
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Predavanja:
1. Uvod u menadžment ljudskih potencijala [2]
2. Razvoj menadžmenta ljudskih potencijala [2]
3. Značenje, sadržaj i funkcije ljudskih potencijala [4]
4. Važnost menadžmenta ljudskih potencijala za uspjeh poduzeća [2]
5. Tehnike i strategije upravljanja ljudskim potencijalima u građevinskim poduzećima [4]
6. Odnos strategije građevinskog poduzeća i strategije ljudskih potencijala [2]
7. Planiranje ljudskih potencijala u građevinskim poduzećima [2]
8. Selekcija kandidata [4]
9. Multikulturalnost [2]
10. Komunikacija [2]
11. Uloga asimetrične informacije u komunikaciji i primjena ?Agencijske teorije? [2]
12. Motivacija i nagrađivanje [2]

Vježbe:

Auditorne:
Definiranje zadataka i tema za izradu seminarskih radova [2]
Prezentacije seminarskih radova [10]

Konstrukcijske:
Studiji slučajeva izrade strategija upravljanja ljudskim potencijalima u poduzećima [18]

Seminari: svaki student je obvezan izraditi seminarski rad sa zadanom temom
Literatura:
  1. Bahtijarević-Šiber, F.: Management ljudskih potencijala. Zagreb: Golden marketing, 1999.
  2. Dainty, A.; Loosemore, M.; Lingard, H.: Human resourse management in Construction Projects. London. Spon Press, 2003.
Preporučena literatura:
  1. Emmitt, S.; Gorse, Ch.: Construction Communication, Oxford, Blackwell Publishing, 2003.
  2. Briscoe, D. R.; Schuler, R. S.: International Human Resource Management, New York, Routledge, 2004.
3. semestar
Izborni predmeti 3. semestra Diplomski studij-(35) O.G. - Redovni smjer - Organizacija građenja
Termini konzultacija:
Obavijesti
Forum
Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | vremenu otvaranja teme
Naslov Odgovori Zadnji odg.
Česta pitanja