Izbornik predmeta
UPRAVLJANJE ODRŽAVANJEM GRAĐEVINA
Šifra: 21824
ECTS: 4.5
Nositelji: prof. dr. sc. Anita Cerić
Izvođači: prof. dr. sc. Anita Cerić - Konstrukcijske vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Konstrukcijske vježbe 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Predavanja:
1. Uvod i opći pojmovi [2]
2. Stanje regulative u području održavanja građevina [2]
3. Redovito održavanje, rekonstrukcije, popravci i hitne intervencije [4]
4. Struktura troškova održavanja [2]
5. Održavanje građevina u kontekstu cjelokupnog procesa građenja [2]
6. Elementi projekta održavanja građevina [4]
7. Planiranje i organizacija izvedbe radova na održavanju [4]
8. Strategije održavanja i ugovaranje [4]
9. Održavanje starih i zakonom zaštićenih građevina; Spomenička renta [2]
10. Veza održavanja i gospodarenja građevinama [2]
11. Mjesto i uloga održavanja u upravljanju nekretninama [2]

Vježbe (konstrukcijske):
1. Pregled objekta i izrada foto dokumentacije oštećenja na objektu [3]
2. Popunjavanje standardiziranih obrazaca za održavanja objekata [1]
3. Izrada detaljnog opisa oštećenja na objektu [2]
4. Izrada prijedloga popravka za sva oštećenja na objektu [3]
5. Izrada liste prioriteta radova korištenjem ?Višeatributskog pristupa? [2]
6. Izrada liste prioriteta radova korištenjem ?Analitičkog hijerarhijskog pristupa? i ?Expert Choice? kompjutorskog programa? [2]
7. Izrada dokaznice mjera i troškovnika i plana aktivnosti [2]
Literatura:
  1. Cerić, A.: Skripta za predavanja, 2010.
  2. Lee, R.: Building Maintenance Management, Blackwell Science Ltd, Oxford, 1987.
Preporučena literatura:
  1. Mills, E.: Building maintenance & preservation, Architectural Press, Oxford, 1996.
  2. Upravlljanje održavanjem zgrada - sudska praksa, Zbornik radova, ur. I. Palatinus, Zagreb, 2005.
  3. Flanagan, R.; Jewell, C.: Whole Life Appraisal for Construction, Blackwell Science Ltd, Oxford, 2005.
1. semestar
Obavezni predmet - Redovni smjer - Organizacija građenja
Termini konzultacija:
Obavijesti
Forum
Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | vremenu otvaranja teme
Naslov Odgovori Zadnji odg.
Česta pitanja