Izbornik predmeta
URBANA HIDROLOGIJA
Šifra: 104056
ECTS: 6.0
Nositelji: doc. dr. sc. Damir Bekić
Izvođači: doc. dr. sc. Kristina Potočki - Konstrukcijske vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Konstrukcijske vježbe 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Predavanja:
1. Utjecaj urbanizacije na hidrološke procese, razlike urbanih i prirodnih slivova. Hidrološki procesi na urbanim slivovima [2]
2. Oborine, intercepcija, infiltracija, zadržavanje vode u depresijama, površinsko tečenje, tečenje i zadržavanje u sabirnim olucima, rigolima i kanalima [2]
3. Hidrološke i hidrauličke karakteristike urbanih sustava, karakteristike elemenata sustava kišne i mješovite kanalizacije, otvoreni sustavi oborinske odvodnje [2]
4. Ravni i kosi krovovi, asfaltirane površine, parkovi i neasfaltirane površine, oluci i rigoli, slivnici i šahtovi, propusti za vodu ispod prometnica i drugih objekata, kanalizacijska mreža, kišni preljevi, ratencije i ekspanzijski bazeni, upusne i ispusne građevine [2]
5. Proračun otjecanja od jakih kiša, empirijske formule i racionalna metoda, vrijeme koncentracije otjecanja i vrijeme zaostajanja maksimalnog otjecana za kiše kraće od vremena koncentracije [2]
6. Efektivna oborina i koeficijent otjecanja, korelacijski odnos oborina - otjecanje, otjecanje od topljenja snijega [2]
7. Izrada i značenje ITP-krivulja kiša u urbanim područjima, formiranje relevantnih skupova kišomjernih podataka za izradu ITP-krivulja [2]
8. Metode određivanja hidrograma otjecanja, jedinični hidrogram urbanog sliva [2]
9. Los Angeles hidrogram, Chicago hidrogram, SCS metoda (Soil Conservation Service Metod), ostale metode [2]
10. Određivanje mjerodavne kiše za projektiranje kanalizacijskog sustava, poplave u urbanim područjima, ekonomski aspekti određivanja projektne kiše [2]
11. Određivanje projektnog hidrograma temeljem modeliranja otjecanja i provedbe ekonomske analize odnosa troškova sustava odvodnje i šteta od urbanih poplava uslijed kiša velikog intenziteta [2]
12. Specifičnosti hidrologije prometnica, autoputeva i aerodroma [2]
13. Suvremeni principi urbane odvodnje i kakvoća vode u urbanim slivovima [2]
14. Sakupljanje i korištenje oborinskih voda, upuštanje u podzemlje [2]
15. Upravljanje sustavom urbane odvodnje temeljem primjene matematičkog modeliranja otjecanja [2]

Vježbe (auditorne i konstrukcijske):
1. Formiranje relevantnih skupova kišomjernih podataka za izračun ITP-krivulja (auditorne) [2]
2. Formiranje relevantnih skupova kišomjernih podataka za izračun ITP-krivulja (konstrukcijske) [2]
3. Izračun ITP-krivulja (auditorne) [2]
4. Izračun ITP-krivulja (konstrukcijske) [2]
5. Primjena metode jediničnog i trenutnog jediničnog hidrograma u urbanom području (auditorne) [2]
6. Primjena metode jediničnog i trenutnog jediničnog hidrograma u urbanom području (konstrukcijske) [2]
7. Primjena Los Angeles hidrograma (auditorne) [2]
8. Primjena Los Angeles hidrograma (konstrukcijske) [2]
9. Primjena Chicago hidrograma (auditorne) [2]
10. Primjena Chicago hidrograma (konstrukcijske) [2]
11. Primjena HEC-HMS modeliranja za određivanje otjecanja u urbanom području (auditorne) [2]
12. Primjena HEC-HMS modeliranja za određivanje otjecanja u urbanom području (konstrukcijske) [2]
13. Određivanje mjerodavne kiše i projektnog hidrograma temeljem modeliranja otjecanja i provedbe ekonomske analize odnosa troškova sustava odvodnje i šteta od urbanih poplava uslijed kiša velikog intenziteta (auditorne) [2]
14. Određivanje mjerodavne kiše i projektnog hidrograma temeljem modeliranja otjecanja i provedbe ekonomske analize odnosa troškova sustava odvodnje i šteta od urbanih poplava uslijed kiša velikog intenziteta (konstrukcijske) [2]
15. Prezentacija studentskih programa [2]
Literatura:
  1. Akan, A. O.; Houghtalen, R. J.: Urban Hydrology, Hydraulics, and Stormwater Quality - ENGINEERING Application and Computer Modeling, John Wiley & Sons Ltd. 2003., http://eu.wiley.com
  2. Maksimović, Č., Tejada-Guibert, J. A.: Frontiers in Urban Water Management, IWA Publishing, London, 2001. www.iwapublishing.com
  3. Ven Te Chow: Handbook of Applied Hydrology, McGrow-Hill book Company, New York, 1964.
  4. Urbana hidrologija - Okrugli stol, Split 25-26 travnja 2002., zbornik radova, Hrvatsko hidrološko društvo i Hrvatske vode.
  5. Bonaći, O.: Oborine, glavna ulazna veličina u hidrološki ciklus, Split, 1994.
3. semestar
Izborni predmet 3. semestra Diplomski studij-(36) Hidrotehnika - Redovni smjer - Hidrotehnika
Termini konzultacija:
Obavijesti
Forum
Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | vremenu otvaranja teme
Naslov Odgovori Zadnji odg.
Česta pitanja