Djelatnici
redoviti profesor u trajnom zvanju
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
prof. dr. sc. Vesna Dragčević 01/4639 338 338 e-mail 135
prof. dr. sc. Stjepan Lakušić 01/4639 356 356 e-mail 132
prof. dr. sc. Tatjana Rukavina 01/4639 327 327
420
e-mail 130
docent
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
doc. dr. sc. Maja Ahac 01/4639 299 299 e-mail D122
doc. dr. sc. Saša Ahac 01/4639 322 322 e-mail 134
doc. dr. sc. Josipa Domitrović 01/4639 240 240 e-mail 131
doc. dr. sc. Ivo Haladin 01/4639 245 245 e-mail 133
doc. dr. sc. Ivica Stančerić 01/4639 310 310 e-mail D 120
poslijedoktorand
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
dr. sc. Tamara Džambas 01/4639 299 299 e-mail D122
asistent
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
mag. ing. aedif. Šime Bezina 01/4639 322 322 e-mail 134
mag. ing. aedif. Mate Ivančev 01/4639 310 310 e-mail D120
mag. ing. aedif. Viktorija Sluganović 01/4639 245 245 e-mail 133
mag. ing. aedif. Katarina Vranešić 01/4639 245 245 e-mail 133
stručni suradnik
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
dipl. ing. građ. Igor Majstorović 01/4639 125 125 e-mail D121
dipl. ing. građ. Ana Rigo 01/4639 357 357 e-mail D121
stručni suradnik
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
dipl. ing. građ. Željko Stepan 01/4639 125 125 e-mail D121
OSTALI
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
Tamara Besek 01/4639 326 326 e-mail 137

professor emeritus
Titula Ime i prezime Tel. javni Tel. kućni e-mail Lokacija
prof. dr. sc. Željko Korlaet 01/4639 241 241 e-mail 136