O djelatniku
izv. prof. dr. sc. Ana Mandić Ivanković
Zvanje:izvanredni profesor
Lokacija: 122
Telefon:01/4639 424
Telefon kućni:424
E-mail: E-mail
Zavod/služba : Zavod za konstrukcije
Godina diplomiranja:1999
Godina magistriranja:2003
Godina doktoriranja:2008
Na zavodu od:1999

Nastava

sveučilišni preddiplomski

sveučilišni diplomski

Životopis

Rođena je 1975. godine u Splitu. Nakon osnovnog i srednjoškolskog obrazovanja u Splitu studirala je na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu gdje je diplomirala 1999. Magistrirala je s temom „Prilog osuvremenjivanju propisa za opterećenja mostova“ 2003. na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Doktorirala je tezom „Granična stanja postojećih mostova valja ocjenjivati posebno razvijenim postupcima kroz korake kojima se složenost, a time i točnost povećava kako bi se postiglo optimalno održavanje“ 2008. na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Radni odnos s Građevinskim fakultetom započinje 1999. kao znanstveni novak, a u istraživačko zvanje asistenta izabrana je 2003. godine. U znanstveno zvanje znanstveni suradnik u znanstvenom području tehničke znanosti – polje građevinarstvo izabrana je 2009. Iste godine izabrana je u znanstveno-nastavno zvanje docenta. Slijedi izbor u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika u 2010. te u znanstvenog savjetnika 2012. U znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto izvanredni profesor izabrana je 2015 godine. Od početka rada na Građevinskom fakultetu Ana Mandić Ivanković sudjeluje u stručnim poslovima Zavoda za konstrukcije. Na Katedri za mostove niz godina pomaže u recenziranju idejnih te revidiranju glavnih projekata podvožnjaka, nadvožnjaka, vijadukata, mostova. Kao suradnik sudjelovala je na nizu stručnih projekata i studija, te je jedan od projektanata idejnog projekta mosta Jarun. Glavno područje istraživanje jesu granična stanja i ocjenjivanje postojećih mostova, poglavito u pogledu potresne otpornosti, otpornosti na vjetar i pouzdanosti na prometno djelovanje. Od 2011. članica je uredničkog odbora međunarodnog časopisa Structural Engineering International te radne komisije međunarodne organizacije za mostove i konstrukcije – IABSE (International Association for Bridge and Structural Engineering - Working Commission 1: Structural Performance, Safety and Analysis). Od 2014. godine aktivno sudjeluje u radu COST Akcije TU 1402: Quantifying the value of structural health monitoring, a od 2015. i COST Akcije TU 1406: Quality specifications for roadway bridges, standardization at a European level. Sudjelovala je u organizaciji niza seminara, radionica i konferencija i radu znanstvenih odbora (npr. Joint IABSE-fib Conference Dubrovnik 2010, IABSE Conference Geneva 2015, Joint COST-IABSE Workshop Zagreb 2017).

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)
Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.
Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.
Nastavne djelatnosti

KOLEGIJI:

 • Specijalne inženjerske konstrukcije (2011-)
 • Trajnost konstrukcija II (2010.-),
 • Prednapeti beton (2010.-),
 • Trajnost konstrukcija I (2008.-),
 • Masivni mostovi (2000.- 2007.),
 • Mostovi (2000.- 2007.),
 • Trajnost konstrukcija I (2002.-2005.),
 • Betonske konstrukcije I (1999.-2000.)

MENTORSTVA DIPLOMANATA, DOKTORSKIH STUDENATA I POSLIJEDOKTORANDA

 • 2011. 4 diplomanta;
 • 2012. 7 diplomanata;
 • 2013. 7 diplomanata;
 • 2014. 6 diplomanata;
 • 2015. 6 diplomanata;
 • 2016.-2017. 6 diplomskih radova u izradi,
 • 2016.-2017. 2 doktorata u izradi
Izabrane publikacije

OBJAVLJENI RADOVI:

Popis svih objavljenih radova i sažetci dani su na stranicama Hrvatske znanstvene bibliografije:

 • Knjige (3),
 • Poglavlja u knjigama (11),
 • Radovi u časopisima (14),
 • Pozvana predavanja (4),
 • Radovi u zbornicima s međunarodnom recenzijom (44),
 • Radovi u ostalim zbornicima (24),
 • Ostali radovi (2),
 • Urednik knjige (4)
Profesionalni interesi i članstva

ČLANSTVA I FUNKCIJE:

 • Structural Engineering International, član uređivačkog odbora časopisa, (2011.-);
 • IABSE Working Comission 1: Structural Performance, Safety and Analysis, član (2011.-);
 • International Association for Bridge and Structural Engineering, IABSE, član (2010.-);
 • Tehnički odbor 0-548 – Konstrukcijski eurokodovi, Hrvatski zavod za norme, član (2006.-);
 • Tehnički odbor 517 – Posebne vrste konstrukcija, Hrvatski zavod za norme, član (2006.-);
 • Hrvatska komora arhitekata i inženjera u graditeljstvu, ovlašteni inženjer građevinarstva (2005.-);
 • Vijeće Građevinskog fakulteta, član (2002.-);
 • Hrvatsko društvo građevinskih konstruktora, član (1999.-)

STRUČNA DJELATNOST:

Kao suradnik na nizu projekata, a jedan od projektanata za:

 • Glavni projekt mosta Jarun, grad Zagreb (2008.),
 • Idejni projekt mosta Jarun, grad Zagreb (2007.),
 • projekt vijadukta u Makedoniji, (2009.)

ORGANIZACIJA:

Sudjelovanje u organizaciji i provedbi niza seminara i konferencija, posebno važne su međunarodne konferencije:

 • Joint IABSE-fib Conference: Codes in Structural Engineering – Developments and Needs for International Practice, Dubrovnik, May, 2010. (tajnica organizacijskog i znanstvenog odbora konferencije)
 • JOINT COST TU1402 – COST TU1406 – IABSE WC1 WORKSHOP:The Value of Structural Health Monitoring for the reliable Bridge Management, 2nd – 3rd March, Zagreb, 2017 (Chair of the  Local Organising Commitee and  member of Scientific Committee of the Conference)

NAGRADE:

 • Prva nagrada za idejno rješenje mosta Jarun, grad Zagreb, veljača 2007.;
 • Nagrada Zagrebačkog velesajma pod pokroviteljstvom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti - Josip Juraj Strossmayer za znanstveno djelo J. Radić, A. Mandić, G. Puž Konstruiranje mostova za 2005. godinu s područja tehničkih znanosti.

 

Izabrani projekti

NAJVAŽNIJE ZNANSTVENE SURADNJE, AKCIJE I PROJEKTI

 • 2015.-… Član upravljačkog odbora i zamjenica voditelja rane grupe WG1: Performance indicators COST Akcije TU 1406: Quality specifications for roadway bridges, standardization at a European level; voditelj: José Matos
 • 2014.-… Zamjenica voditelja, član upravljačkog odbora i član radne grupe WG2: SHM Strategies and Structural Performance COST Akcije TU 1402: Quantifying the value of structural health monitoring; voditelj: Sebastian Thöns
 • 2013.-2015. Ocjenjivanje pouzdanosti postojećih mostova, istraživanje financirano od strane Sveučilišta u Zagrebu – kratkoročne financijske potpore, voditelj: prof.dr.sc Jure Radić
 • 2013.  Limit states and sustainable bridge engineering (Sustainability and maintenance of long-span bridges), bilateralni kinesko-hrvatski projekt, voditelji: doc.dr.sc. Ana Mandić i prof.dr.sc. Yiqiang Xiang.
Povijest zaposlenja

Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zavod za konstrukcije, Katedra za mostove:

 • Docent (2009.- ),
 • Asistent – znanstveni novak (2003.-2009.),
 • Mlađi asistent – znanstveni novak (1999.-2003.)