Izbornik predmeta
TRAJNOST KONSTRUKCIJA II
Šifra: 21796
ECTS: 4.5
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Ana Mandić Ivanković
Izvođači: doc. dr. sc. Marija Kušter Marić - Konstrukcijske vježbe

doc. dr. sc. Marija Kušter Marić - Auditorne vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Auditorne vježbe 5
Konstrukcijske vježbe 10
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Predavanja:
1. Suvremeni pristup trajnosti građevina kroz projektiranje, građenje i održavanje [2]
2. Implicitno i eksplicitno projektiranje trajnosti, teorija i primjeri [2]
3. Robusnost građevina [2]
4. Ocjenjivanje postojećih konstrukcija - Uvodno. Prikupljanje podataka o konstrukciji. Metode proračuna postojećih konstrukcija i postupci dokazivanja pouzdanosti [2]
5. Ocjenjivanje postojećih konstrukcija - Postupci ocjenjivanja postojećih konstrukcija, razredi i razine ocjenjivanja [2]
6. Ocjenjivanje postojećih konstrukcija - Dodatno o ispitivanjima konstrukcija [2]
7. Ocjenjivanje postojećih konstrukcija - Primjeri [4]
8. Kompjutorsko modeliranje armiranobetonskih konstrukcija - Linearna i nelinearna analiza. Osnove mehanike loma. Mikroravninski model [2]
9. Numeričko modeliranje djelovanja korozije u armiranobetonskim konstrukcijama [2]
10. Općenito o potresu. Propisi i norme. Ocjenjivanje postojećih konstrukcija na potresno djelovanje [2]
11. Zaštitne ograde na cestama i mostovima. Udar u stup nadvožnjaka [2]
12. Općenito o požaru. Proračun zgrade na požarno djelovanje [2]
13. Popravci i ojačanja [2]
14. Ojačanja polimerima armiranim vlaknima i vanjskim prednapinjanjem [2]

Vježbe (auditorne):
1. Proračunski primjeri dokazivanja trajnosti pri projektiranju nove konstrukcije [2]
2. Proračunski primjeri ocjenjivanja postojeće konstrukcije [3]

Vježbe (konstrukcijske):
Na konstrukcijskim vježbama studenti prezentiraju tematiku koju su obradili u seminarima, a ostali studenti postavljaju pitanja i iznose svoje stavove i mišljenja

Seminari:
Studenti pojedinačno ili u paru (ponekad i u većim grupama ovisno o složenosti problematike) obrađuju zadanu temu te izrađuju seminarski rad. Teme su uglavnom praktične i tiču se stvarno postojećih konstrukcija.
Literatura:
 1. Predavanja 2010/2011: Jure Radić & Ana Mandić: Trajnost konstrukcija II
 2. J. Radić i suradnici: Betonske konstrukcije - Sanacije, Hrvatska sveučilišna naklada, Sveučilište u Zagrebu, Građevinski fakultet, SECON HDGK, Andris, Zagreb, 2008.
 3. J. Radić: Trajnost konstrukcija I, Hrvatska sveučilišna naklada, Jadring, Sveučilište u Zagrebu, Građevinski fakultet, Zagreb, 2010.
 4. Separati za vježbe
Preporučena literatura:
 1. Rombach, G.: Spannbetonbau, Ernst & Sohn, Berlin, 2010.
 2. J. Radić i suradnici: Betonske konstrukcije - Priručnik, Hrvatska sveučilišna naklada, Sveučilište u Zagrebu - Građevinski fakultet, Andris, Zagreb, 2006.
 3. J. Radić i suradnici: Betonske konstrukcije - Riješeni primjeri, Hrvatska sveučilišna naklada, Sveučilište u Zagrebu- Građevinski fakultet, SECON HDGK, Andris, Zagreb, 2006.
 4. J. Radić i suradnici: Zidane konstrukcije - Priručnik, Hrvatska sveučilišna naklada, Sveučilište u Zagrebu- Građevinski fakultet, Andris, Zagreb, 2007.
 5. J. Radić i suradnici: Betonske konstrukcije - Građenje, Hrvatska sveučilišna naklada, Sveučilište u Zagrebu - Građevinski fakultet, SECON HDGK, Andris, Zagreb, 2008.
 6. Vollrath, F.; Tathoff, H.: Handbuch der Brücken - Instandhaltung, Verlag Bau+Technick GmbH, Düsseldorf 2002.
 7. Demetrios E. Tonias, Jim J. Zhao: Bridge Engineering: Design, Rehabilitation and Maintenance of Modern Highway Bridges, McGraw-Hill Companies 2007.
 8. Management of bridges/Gestion des ponts, Highway agency-Service d'Etudes Techniques des Routes et Autoroutes-Transport Research Laboratory-Laboratoire Central des Ponts et Chaussées, Thomas Telford, 2005
 9. Protection of structures against hazards, Proceedings of the 3rd International Conference organized by CI-Premier Conference Organisation, Venice, Italy, 28-29 September 2006, Ed.: C. Majorana, V. Salamoni, T. S. Lok
 10. Rücker, W., Hille, F., Rohrmann, R. : F08a - Guideline for the Assessment of Existing Structures, SAMCO Final Report 2006, Federal Institute of Materials Research and Testing (BAM), Division VII.2 Buildings and Structures, Berlin, Germany
 11. Durability and Maintenance of Concrete Structures, Proceedings of the International Symposium organized by CSSE and ASCCT, Dubrovnik, Croatia, Oct 21-23, 2004, Ed.: J. Radić, SECON HDGK, 2004.
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : TRAJNOST KONSTRUKCIJA 1
3. semestar
Izborni predemeti 3. semestra Diplomski studij-(33) Konstrukcije - Redovni smjer - Konstrukcije
Termini konzultacija:
Raspored predavanja i kolokvija u akademskoj godini 2018./2019.

U zimskom semestru akademske godine 2017./2018. predavanja će se održavati utorkom od 12:00-14:00 sati u predavaonici 213.

Datum

R.br.

Predavanje

02.10.2018.

I.

Uvodno o kolegiju, Suvremeni pristup trajnosti građevina kroz projektiranje, građenje i održavanje

09.10.2018.

II.

Implicitno i eksplicitno projektiranje trajnosti, teorija + primjena

16.10.2018.

III.

Robusnost konstrukcija

23.10.2018.

IV.

Ocjenjivanje postojećih konstrukcija – Uvodno,  Prikupljanje   podataka o konstrukciji, Metode proračuna postojećih konstrukcija i postupci dokazivanja pouzdanosti, Postupci ocjenjivanja postojećih konstrukcija, razredi i razine ocjenjivanja

30.10.2018.

V.

Ocjenjivanje postojećih konstrukcija – dodatno o ispitivanjima konstrukcija

06.11.2018.

VI.

Ocjenjivanje postojećih konstrukcija – Primjeri

13.11.2018.

VII.

Ocjenjivanje postojećih konstrukcija - Primjeri

(1. kolokvij: predavanja I.-V.)

20.11.2018.

VIII.

Modeliranje ab konstrukcija (korozija)

27.11.2018.

IX.

Općenito o potresu, propisi i norme

04.12.2018.

X.

Ocjenjivanje postojećih konstrukcija na potresno djelovanje

11.12.2018.

XI.

Zaštitne ograde na cestama i mostovima, Udar u stup nadvožnjaka

18.12.2018.

XII.

Općenito o požaru, Proračun zgrade na požarno djelovanje

08.01.2019.

XIII.

Popravci i ojačanja

15.01.2019.

XIV.

Ojačanja vanjskim  prednapinjanjem

(2 kolokvij: predavanja: VI.-XII)

22.01.2019.

XV.

Popravni kolokvij (sva predavanja)

 


Raspored vježbi u akademskoj godini 2017./2018.

U zimskom semestru akademske godine 2018./2019. vježbe će se održavati ponedjeljkom od 13-14h u C4 i utorkom od 14:00-15:00 sati u predavaonici 213.

Konzultacije će se održavati od 15:00 do 16:00 sati utorkom nakon vježbi u sobi 125 (Mandić Ivanković) odnosno 128 (Kušter Marić).

Tijekom vježbi svaki student izrađuje seminarski rad (pisani dio + usmena prezentacija PowerPointom) na zadanu ili odabranu temu u dogovoru s asistentom. Nakon prezentiranja seminara slijede pitanja i komentari asistenata i ostalih studenata.

Pozitivno ocijenjen seminar je uvjet za drugi potpis. Studenti su obavezni prisustvovati svim vježbama. Ocjena iz vježbi utvrđuje se na temelju uspješnosti u usmenoj prezentaciji i seminaru u pismenom obliku.

IZVEDBENI PLAN VJEŽBI

Datum

Sadržaj

Tip vježbi

02.10.2018.

Uvod u tematiku kolegija i način izvođenja vježbi putem studentskih seminara

auditorne

09.10.2018.

Razmatranje i odabir tema seminara

auditorne

16.10.2018.

Proračunski primjeri dokazivanja trajnosti pri projektiranju nove konstrukcije

auditorne

22.10.201.
23.10.2017.

Prezentacije seminara

konstruktivne

29.10.2018.
30.11.2018.

Priprema za 1. kolokvij, Prezentacije seminara

auditorne + konstruktivne

05.11.2018.
06.11.2018.
Prezentacije seminara  konstruktivne

13.11.2018.

Proračunski primjeri ocjenjivanja postojeće konstrukcije

auditorne 

19.11.2018.
20.11.2018.

Prezentacije seminara

konstruktivne

26.11.2018.
27.11.2018.
Prezentacije seminara konstruktivne

03.12.2018.
04.12.2018.

Prezentacije seminara

konstruktivne

10.12.2018.
11.12.2018.

Prezentacije seminara

konstruktivne

17.12.2018.
18.12.2018.

Prezentacije seminara

konstruktivne

08.01.2019.
07.01.2019.

Priprema za 2. kolokvij,
Dovršavanje i predaja seminara

auditorne + konstruktivne

14.01.2019.
15.01.2019.

Pregled seminara - konstruktivne

21.01.2019.
22.01.2019.

Predaja seminara


Uvjeti za drugi potpis i oslobođenje od ispita

Za stjecanje prava na drugi potpis potrebno je postići minimalno 25% uspješnosti na oba kolokvija, uz predan i pozitivno ocijenjen seminar, prisustvo na vježbama (100%) i prisustvo na predavanjima (75%).

Za oslobađanje od polaganja pismenog dijela ispita potrebno je postići minimalno 60% uspješnosti na oba kolokvija, uz predan i pozitivno ocijenjen seminar.

Za oslobađanje od polaganja čitavog ispita potrebno je postići minimalno 70% uspješnosti na oba kolokvija, uz predan i pozitivno ocijenjen seminar.

Ukupna ocjena se formira iz ocjene kolokvija i ocjene vježbi.


Obavijesti
Materijali s predavanja i vježbi
Autor: Marija Kušter Marić

Da bi mogli preuzeti materijale s vježbi i predavanja, studenti se moraju prijaviti (logirati) na stranici fakulteta sa svojim AAI identitetom. 

Forum
Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | vremenu otvaranja teme
Naslov Odgovori Zadnji odg.
Česta pitanja