Izbornik predmeta
PREDNAPETI BETON
Šifra: 21783
ECTS: 6.0
Nositelji: prof. dr. sc. Tomislav Kišiček
izv. prof. dr. sc. Ana Mandić Ivanković
Izvođači: Dominik Skokandić , mag. ing. aedif. - Konstrukcijske vježbe

Dominik Skokandić , mag. ing. aedif. - Auditorne vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Auditorne vježbe 12
Konstrukcijske vježbe 18
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Predavanja:
1. Osnovna načela, povijesni razvoj, vrste i sustavi prednapinjanja [2]
2. Materijali, sustavi i tehnologija prednapinjanja te područje primjene [2]
3. Sila prednapinjanja, trenutni i vremenski gubitci [2]
4. Osno prednapeti elementi. Elementi izloženi savijanju (1) [2]
5. Elementi izloženi savijanju (2 i 3) [4]
6. Posmik i torzija [2]
7. Progibi i pukotine. Prijenos prednapinjanja [2]
8. Detalji i konstruktivna pravila za prednapete betonske konstrukcije [2]
9. Konzolne grede. Kontinuirane i djelomično kontinuirane grede (1) [2]
10. Kontinuirane i djelomično kontinuirane grede (2). Spregnute grede [2]
11. Prednapete ploče [2]
12. Elementi u tlaku. Kružno prednapinjanje [2]
13. Vanjsko prednapinjanje [2]

Vježbe (auditorne):
1. Dispozicijsko rješenje zadane konstrukcije
2. Definiranje odgovarajućih djelovanja, faze gradnje i uporabe
3. Početni i vremenski gubici prednapinjanja
4. Statički proračun
5. Dimenzioniranje u graničnim stanjima nosivosti zadanog nosača
6. Provjere za granična stanja uporabljivosti
7. Oblikovanje i konstruiranje pojedinosti
8. Izrada plana prednapete armature za zadani nosač

Vježbe (konstrukcijske):
Izrada programskog zadatka prema točkama navedenim u auditornim vježbama
Literatura:
 1. A. Mandić, A. Kindij: Prednapeti beton, predavanja objavljena na webu, Zagreb, 2010./2011.
 2. Radić, J. i suradnici: Betonske konstrukcije: priručnik, Hrvatska sveučilišna naklada: Andris, Zagreb, 2006.
 3. Radić, J. i suradnici: Betonske konstrukcije: riješeni primjeri, Hrvatska sveučilišna naklada: Andris, Zagreb, 2006.
 4. Separati s vježbi objavljeni na webu
Preporučena literatura:
 1. Rombach, G.: Spannbetonbau, Ernst & Sohn, Berlin, 2010.
 2. Zilch, K.; Zehetmaier, G.: Bemessung im konstruktiven Betonbau nach DIN 1045-1 und DIN EN 1992-1-1, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, 2006.
 3. Sengupta, A. K.; Menon, D.: Prestressed Concrete Structures, Indian Institute of Technology Madras, 2006.
 4. Nawy, E.: Prestressed Concrete: A Fundamental Approach, Pearson Education, New Jersey, 2003.
 5. Menn, C.: Bruckenbau 1: Grundzüge des Brückenbaus in Stahlbeton und Spannbeton, Zürich, 1979.
 6. Libby, J. R.: Modern Prestressed concrete: Design Principles and Construction Methods, Litton Educational Publishing, 1977.
 7. Mehmel, A.: Vorgespannter Beton: Grundlagen der Theorie, Berechnung und Konstruktion, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, 1973.
1. semestar
Obavezni predmet - Redovni smjer - Konstrukcije
Termini konzultacija:
Raspored predavanja i kolokvija u akademskoj godini 2018./2019.

U zimskom semestru akademske godine 2018./2019. predavanja će se održavati četvrtkom od 12:15-14:00 sati u predavaonici 216.

Datum
R.br.
Predavanje
04.10.2018.
I.
Osnovna načela, povijesni razvoj, vrste i sustavi prednapinjanja
11.10.2018.
II.
Materijali, sustavi i tehnologija prednapinjanja te područje primjene
18.10.2018.
III.
Sila prednapinjanja, trenutni i vremenski gubitci
25.10.2018.
IV.
Osno prednapeti elementi i Elementi izloženi savijanju 1/3
08.11.2018.
V.
Elementi izloženi savijanju 2/3
15.11.2018. VI. Elementi izloženi savijanju 3/3
22.11.2018.
VII.
Posmik i torzija
29.11.2018.
VIII.
Progibi i pukotine i Prijenos prednapinjanja
6.12.2018.
IX. 
I. KOLOKVIJ (predavanja I-VII)
13.12.2018.
X.
Detalji i konstruktivna pravila za prednapete betonske konstrukcije
20.12.2018.
XI.
Konzolne grede, Kontinuirane i djelomično kontinuirane grede i Spregnute grede
10.01.2019.
XII.
Prednapete ploče, Elementi u tlaku i Kružno prednapinjanje
17.01.2019.
XIII.
Vanjsko prednapinjanje i Primjeri
24.01.2019.
 XIV.
II. KOLOKVIJ (predavanja VIII-XII)
31.01.2019.
 XV.
POPRAVNI KOLOKVIJ (sva predavanja)


Pisanje kolokvija, uvjeti za drugi potpis i oslobođenje od ispita

Za dobivanje drugog potpisa potrebno je postići minimalno 25% uspješnosti na oba kolokvija (uključujući minimalno 25% bodova iz zadatka), uz predan i pozitivno ocijenjen program.

Za oslobađanje od polaganja pismenog dijela ispita potrebno je postići minimalno 60% uspješnosti na oba kolokvija (uključujući minimalno 60% bodova iz zadatka), uz predan i pozitivno ocijenjen program.

Za oslobađanje od čitavog ispita potrebno je postići minimalno 70% uspješnosti na oba kolokvija (uključujući minimalno 70% bodova iz zadatka), uz predan i pozitivno ocijenjen program.

Ukupna ocjena se formira iz ocjene kolokvija i ocjene vježbi.


Literatura

Popis osnovne literature:
Mandić, A:  Prednapeti beton – predavanja objavljena na webu, Zagreb, objava prvih predavanja 2010./2011., objava najnovijih predavanja tijekom 2018/2019.
Radić, J. i suradnici: Betonske konstrukcije: priručnik, Hrvatska sveučilišna naklada: Andris, Zagreb, 2006.
Radić, J. i suradnici: Betonske konstrukcije: Riješeni primjeri, Hrvatska sveučilišna naklada: Andris, Zagreb, 2006.

 

Popis preporučene literature:
Rombach, G.: Spannbetonbau, Ernst&Sohn, Berlin, 2010.
Zilch, K.,Zehetmaier G.: Bemessung im konstruktiven Betonbau nach DIN 1045-1 und DIN EN 1992-1-1, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2006.
Sengupta, A.K.,Menon, D.: Prestressed Concrete Structures, Indian Institute of Technology Madras, 2006.
Nawy, E.: Prestressed Concrete: A Fundamental Approach, Pearson Education, New Jersey, 2003.
Menn, C.: Bruckenbau 1: Grundzüge des Brückenbaus in Stahlbeton und Spannbeton, Zürich, 1979.
Libby, J.R.: Modern Prestressed concrete: Design Principles and Construction Methods, Litton Educational Publishing, 1977.
Mehmel, A.: Vorgespannter Beton: Grundlagen der Theorie, Berechnung und Konstruktion, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, 1973.


Raspored vježbi u akademskoj godini 2018./2019.

U zimskom semestru akademske godine 2017./2018. auditorne vježbe će se održavati četvrtkom od 08:00-10:00, te od 10:00-12:00 u dvorani 213, a konstruktivne četvrtkom od 08:00-10:00, te od 10:00-12:00 u dvorani 213 te petkom od 08:00-10:00, te od 10:00-12:00 u dvorani KU3. Detaljniji raspored studenata po grupama dan je u repozitoriju.

Datum
Sadržaj
Tip vježbi
04.10.2018.
Upoznavanje s programom, dispozicijsko rješenje konstrukcije, podjela programa
auditorne
11.10.2018.
Definiranje odgovarajućih djelovanja, faza gradnje i uporabe, analiza djelovanja,
statički proračun
auditorne
18.10.2018.
Rad na dispoziciji, analizi djelovanja i statičkom proračunu
konstruktivne
25.10.2018.
Kabelsko i adhezijsko prednapinjanje glavnog nosača
Rok za predaju dispozicije 
auditorne
01.11.2018.
Vođenje natega i gubici sile prednapinjanja
auditorne
08.11.2018.
Rad na prednapinjanju, vođenju natega i gubitcima
konstruktivne
15.11.2018.
Rok za predaju statičkog proračuna i prednapinjajna 
konstruktivne
22.11.2018.
Dimenzioniranje prednapetog nosača za granično stanje nosivosti
auditorne
29.11.2018.
Provjere prednapetog nosača za granično stanje uporabivosti
auditorne
06.12.2018.
Rad na dimenzioniranju za GSN
konstruktivne
13.12.2018.
Provjere prednapetog nosača za granično stanje uporabljivosti
auditorne
20.12.2018.
Rad na provjerama za GSU
Rok za predaju dimenzioniranja GSN 
konstruktivne
10.01.2019.
Oblikovanje i konstruiranje pojedinosti, izrada plana prednapete armature za
zadani nosač
auditorne
17.01.2019.
Rok za predaju provjera za GSU 
Rad na planu armature
konstruktivne
24.01.2019.
Krajnji rok za predaju programa 
konstruktivne


Raspored konzultacija u akademskoj godini 2018./2019.

U zimskom semestru akademske godine 2018./2019. konzultacije će se održavati prema slijedećem rasporedu:

Grupa
Vrijeme
Predavaonica
Asistent
Sve grupe ponedjeljak  12-14 h soba 127 Dominik Skokandić


Obavijesti
Forum
Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | vremenu otvaranja teme
Naslov Odgovori Zadnji odg.
Česta pitanja