O djelatniku
dr. sc. Nikola Adžaga
Zvanje:poslijedoktorand
Lokacija: D101c
Konzultacije:

Četvrtkom u 14 sati.

Telefon:01/4639 462
Telefon kućni:462
E-mail: E-mail
Zavod/služba : Zavod za matematiku
Godina doktoriranja:2018.

Nastava

sveučilišni preddiplomski

Životopis

2013. - 2018. Doktorski studij matematike, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu. Disertacija Diofantove m-torke u prstenima cijelih brojeva obranjena sa summa cum laude, pod vodstvom prof. dr. sc. Alana Filipina.

2010. - 2012. Sveučilišni diplomski studij računarstva i matematike, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu. Diplomski rad Paralelizacija gramatičke evolucije, obranjen sa summa cum laude, pod vodstvom prof. dr. sc. Sanje Singer i doc. dr. sc. Tina Stankovića.

2008. - 2011. Sveučilišni preddiplomski studij psihologije. Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu.

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)
Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.

Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.
Izabrane publikacije
  1. N. Adžaga, On the size of Diophantine m-tuples in imaginary quadratic number rings. Bulletin of Mathematical Sciences (prihvaćen za objavljivanje).
  2. N. Adžaga, A. Dujella, D. Kreso, P. Tadić,
    Triples which are D(n)-sets for several n's. Journal of Number Theory. 184 (2018); 330-341.
  3. N. Adžaga, A. Filipin,
    On the extension of D(-8k^2)-pair (8k^2, 8k^2+1). Moscow Mathematical Journal. 17 (2017), no. 2; 165-174.
  4. N. Adžaga, Automated conjecturing of Frobenius numbers via grammatical evolution. Experimental Mathematics. 26 (2017), no. 2; 247-252.