PROGRAM OSNOVNOG JEDNODNEVNOG TRENINGA I CERTIFIKACIJE (IPMA LEVEL C, D)

PROGRAM PREPORUČENOG TRODNEVNOG TRENINGA I CERTIFIKACIJE (IPMA LEVEL A, B, C, D)

Datum održavanja: 15.10.2018., u 9.00 sati, Zagreb

Mjesto održavanja: lokacija Fakulteta Sv.Duh 129 (ulaz s glavne ceste)

Kontakt osoba za stručno usavršavanje

Sandra Fruk

Telefon: 01 3780 123

Gsm:     098 9425 707

Telefax: 01 3780 128

EMAIL:   su@grad.hr

Uvjeti za pojedine razine osposobljenosti

IPMA ovjera                                          OBRAZAC ZA PRIJAVU

Tijek postupka                                        

Kotizacija

VODIČ ZA POLAGATELJE

DOKUMENTI ZA PRIJAVU OVJERE

Nakon treninga, prijavu za certifikacijski postupak potrebno je izvršiti prema terminima:

Termini ovjere za 2018.

Četvrtak, 18.10.2018.  u 16:30 – rok za predaju prijavne dokumentacije je 04.10.2018.
Četvrtak, 06.12.2018.  u 16:30 – rok za predaju prijavne dokumentacije je 22.11.2018.

Kompletnu popunjenu prijavnu dokumentaciju za ovjeru potrebno je poslati

najkasnije 14 dana prije ispitnog roka na mail: capm-cert@grad.hr s naznakom GF seminar i datumom seminara

Kontakt osoba za certifikacijski postupak: Danijel Pleše
GSM +385 95 855 04 18
EMAIL capm-cert@capm.hr


TRENING I CERTIFICIRANJE VODITELJA PROJEKATA U SKLADU SA ZAKONOM O POSLOVIMA I DJELATNOSTIMA PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJE             (NN 78/15)

Jeste li znali da je 25. srpnja 2015. godine na snagu stupio Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje, kojim su investitori - javni naručitelji - obvezni imenovati voditelja projekta?

 

Voditelj projekta je nužan kod:

 • ulaganja sredstava u izgradnju infrastrukturnih i drugih građevina ukupne investicijske vrijednosti preko 10.000.000,00 kuna bez PDV-a.
 • ulaganja sredstava u izgradnju zgrada ukupne investicijske vrijednosti preko 50.000.000,00 kuna bez PDV-a.

Za voditelja projekta mogu se imenovati fizičke osobe koje:

 • imaju najmanje osam godina radnog iskustva s obrazovanjem iz područja arhitekture, građevinarstva, elektrotehnike ili strojarstva
 • su završile preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili koja je uspješno završila odgovarajući specijalistički diplomski stručni studij, ako je tijekom cijelog svog studija stekla najmanje 300 ECTS bodova i koja ima potrebna znanja iz područja upravljanja projektima.

Voditelj projekta pritom treba posjedovati:

 • međunarodno priznatu ovjeru sposobnosti za upravljanje projektom (npr. International Project Management Association (IPMA) certifikat) ili
 • obrazovanje iz područja arhitekture, građevinarstva, elektrotehnike ili strojarstva s obrazovnim programom koji uključuje najmanje 30 ECTS bodova iz područja relevantnih za upravljanje projektima gradnje

U slučaju da je Vaša organizacija u obvezi imenovati voditelje projekta, a pritom nema zaposlene odgovarajuće osobe, Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatska udruga za organizaciju građenja predstavljaju Trening i certificiranje za voditelje projekta.

Trening predstavlja šestodnevnu edukaciju nakon koje se polaznici, poslije dvotjedne pauze,  upućuju na završni IPMA certifikacijski ispit kako bi stekli Zakonom propisane zahtjeve i mogli biti imenovani za voditelje projekata. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ŠTO JE TO DJELATNOST UPRAVLJANJA PROJEKTOM GRADNJE?

 • financijsko, pravno i tehničko savjetovanje u vezi s projektiranjem, građenjem, uporabom i uklanjanjem građevina
 • financijska, pravna i tehnička priprema i planiranje poslova u vezi s gradnjom te praćenje provođenja tog plana
 • savjetovanje, odabir i ugovaranje poslova za projektanta, revidenta, nadzornog inženjera, izvođača, ovlaštenog inženjera geodezije
 • povezivanje i usklađivanje rada projektanta, revidenta, nadzornog inženjera, izvođača, ovlaštenog inženjera geodezije i drugih osoba u svrhu zaštite prava i interesa investitora
 • pribavljanje akata, analiza, studija, elaborata i drugih dokumenata potrebnih za izradu idejnog, glavnog i izvedbenog projekta te projekta uklanjanja građevine
 • pribavljanje svih dokumenata i sklapanje svih pravnih poslova potrebnih za izdavanje akata za provođenje dokumenata prostornog uređenja, građenja, uporabu i/ili uklanjanje građevina
 • pribavljanje svih dokumenata i sklapanje svih pravnih poslova potrebnih za građenje građevine te obavljanje radnji koje je investitor dužan obavljati tijekom građenja građevine.