Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Studiji

Prijediplomski, diplomski i specijalistički studiji

Saznaj više

Obrazovanje

Stručno usavršavanje i cjeloživotno obrazovanje

Saznaj više

Međunarodna Suradnja

Saznaj više

Referada

Studentska referada, obavijesti o upisima

Saznaj više

Baza projekata

Saznaj više
Izjava o pristupačnosti
Autor: Miroslav Madžarac

Sveučilište u Zagrebu Građevinski fakultet (u daljnjem tekstu: Građevinski fakultet) nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.).

Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežno sjedište Građevinskog fakulteta koje se nalazi na adresi https://www.grad.unizg.hr/

 

Stupanj usklađenosti 

Mrežno sjedište https://www.grad.unizg.hr/ djelomično je usklađeno sa Zakonom zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

 

Nepristupačan sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku je nepristupačan uslijed sljedećih okolnosti:

  • Velika količina prethodno objavljenih sadržaja, koje Građevinski fakultet smatra arhivom, nije analizirana zbog nedostatka ljudskih i financijskih resursa:

    • svi grafički elementi nemaju pridružen prikladni opis,

    • videosadržaji nemaju titlove

    • audiomaterijali transkripte

  • Postoji dio grafičkih elemenata koje imaju tekstualni sadržaj, a nisu logotip

  • S obzirom na to da sadržaji na web sjedištu nastaju u suradnji velikog broja korisnika (nastavnika), mogući su propusti u načinu objave novih sadržaja.

Građevinski fakultet kontinuirano radi na uklanjanju uočenih neusklađenosti i obrazovanju i savjetovanju korisnika koji imaju prava objave sadržaja.

 

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena 15. rujna 2020. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.

Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene Građevinskog fakulteta. Izjava je zadnji put preispitana 3. kolovoza 2020. Građevinski fakultet će redovito revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

 

Povratne informacije i podaci za kontakt

Molimo korisnike ovih mrežnih stranica da ako primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, o tome obavijeste Građevinski fakultet.

Sve upite vezane uz pristupačnost mrežnog sjedišta Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu korisnici mogu uputiti putem elektroničke pošte: pristupacnost@grad.unizg.hr

 

Postupak praćenja provedbe propisa

Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske nadležno je tijelo za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje elektroničkom poštom: pristupacnost@pristupinfo.hr

Popis obavijesti