Izbornik predmeta

 

Nastavni materijali na ovoj stranici namjenjeni su studentima kolegija Plovni putevi i luke koji se održava kao redovni predmet na  Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Svima ostalima zainteresiranima za materijale može se omogućiti pristup na zahtjev.