Izbornik predmeta

-CEM PRIRUČNICI ZA PROJEKTIRANJE: http://www.publications.usace.army.mil/USACEPublications/EngineerManuals/tabid/16439/u43544q/

436F617374616C20456E67696E656572696E67204D616E75616C/Default.aspx

-PRIRUČNIK ZA PRORAČUN PRELJEVANJA: http://www.overtopping-manual.com/manual.html

-HIDRAULIČKA INTERAKCIJA VALOLOMA I PERFORIRANOG VALOBRANA DISERTACIJA (disertacija, dr.sc. Dalibor Carević):   http://bib.irb.hr/datoteka/436864.INTER_VALOL_PERFVALOBR__disertacija.pdf

-OPTIMIZACIJA NASIPNIH ZAŠTITNIH GRAĐEVINA U UVJETIMA EKSTREMNE JADRANSKE VALNE KLIME  (disertacija, dr.sc. Eva Ocvirk):   Doktorat

-DIMENZIJE NAUTIČKE FLOTE I LUKA NAUTIČKOG TURIZMA (članak)

-Znanstveno istraživački projekt (http://grad.hr/ecomarina/)