Izbornik predmeta
PROJEKTIRANJE EKSPERIMENATA
Šifra: 114669
ECTS: 6.0
Nositelji: prof. dr. sc. Ivana Banjad Pečur
Izvođači: prof. dr. sc. Ivana Banjad Pečur - Laboratorijske vježbe

prof. dr. sc. Ivana Banjad Pečur - Konstrukcijske vježbe

prof. dr. sc. Ivana Banjad Pečur - Auditorne vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Laboratorijske vježbe 4
Auditorne vježbe 12
Konstrukcijske vježbe 14
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Predavanja:
1. Uvod, svrha, vrsta i važnost ispitivanja [2]
2. Modeliranje fizikalnih pojava [4]
3. Numeričko rješavanje i programiranje fizikalnih modela [2]
4. Planiranje i oblikovanje eksperimenta [4]
5. Izbor instrumenata za eksperiment [2]
6. Statističko oblikovanje eksperimenta [2]
7. Konstrukcija uređaja za mjerenje [2]
8. Električno mjerenje neelektričnih veličina [2]
9. Automatizacija mjerenja pomoću računala [2]
10. Virtualni laboratorij [2]
11. Primjer eksperimenta za stručno istraživanje [2]
12. Primjer eksperimenta za znanstveno istraživanje [2]
13. Znanstvena literatura [2]

Vježbe (auditorne):
9. Definiranje eksperimenta [2]
10. Izbor instrumenata [2]
11. Projektiranje instrumenta za nenormirano ispitivanje [2]
12. Primjeri nenormiranih mjerenja
13. Virtualni laboratorij [2]

Vježbe (konstrukcijske):
1. Zadavanje zadatka - definiranje problema (programa) [2]
2. Modeliranje fizikalno-kemijskih procesa [4]
3. Izbor instrumenata [2]
4. Automatizacija mjerenja pomoću računala [2]
5. Obrada rezultata [2]
6. Analiza rezultata [2]

Vježbe (laboratorijske):
1. Laboratorijska normirana ispitivanja [2]
2. Laboratorijska nenormirana ispitivanja [2]
Literatura:
  1. Montgomery, D. C.: Design and Analysis of Experiments, International Student Version, 7th Edition, Wiley, 2009.
Preporučena literatura:
  1. Hicks, C. R.: Fundamental Concepts in the Design of Experiments, Holt, Reinhart and Winston, Inc., 1973.
  2. Ashby, M. F.; Joneas, D. R. H.: Engineering Materials 1, Butterworth-Heinemann, Oxford - Boston - Johannesburg - Melbourne - NewDelhi - Singapore, 1996.
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Odslušan : NERAZORNA ISPITIVANJA
4. semestar
2. grupa izbornih predmeta 4. semestra Diplomskog studija-(32) Materija - Redovni smjer - Materijali
Termini konzultacija:
Obavijesti
Forum
Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | vremenu otvaranja teme
Naslov Odgovori Zadnji odg.
Česta pitanja