Izbornik predmeta
STABILNOST KONSTRUKCIJA
Šifra: 21795
ECTS: 4.5
Nositelji: prof. dr. sc. Darko Dujmović
Izvođači: dr. sc. Ivan Lukačević - Konstrukcijske vježbe
izv. prof. dr. sc. Davor Skejić - Konstrukcijske vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Konstrukcijske vježbe 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Predavanja:
1. Općeniti kriteriji za elastičnu stabilnost [2]
2. Metode procjene kritičnog opterećenja [2]
3. Globalni i lokalni instabilitet konstrukcijskih elemenata [2]
4. Iterativne metode za rješavanje problema stabilnosti [4]
5. Utjecaj imperfekcija na stabilnost konstrukcijskih elemenata i sustava [2]
6. Stabilnost realnih konstrukcijskih elemenata [2]
7. Stabilnost konstrukcijskih elemenata kompleksno naprezanih [2]
8. Stabilnost realnih okvirnih sustava [2]
9. Stabilnost realnih ploča [2]
10. Analiza stabilnosti ljusaka [2]
11. Problemi stabilnosti sustava kod otvaranja plastičnih zglobova [2]
12. Stabilnost u europskoj normi [2]
13. Posebni problemi stabilnosti konstrukcija [2]
14. Praktični primjeri [2]

Vježbe (konstrukcijske):
1. Numerički primjer [6]
Proračun kritičnog opterećenja i odgovarajućeg moda izvijanja
a) Egzaktno
b) Raleigh-eva metoda
c) Rayleigh-Ritz-ova metoda
d) Galerkin-ova metoda
e) Vianello-Newmark-ova metoda
2. Numerički primjer [7]
Proračun kritičnog opterećenja i odgovarajućeg moda izvijanja
a) Egzaktan proračun vrijednosti kritičnog opterećenja
a1) Bočni pomak je spriječen
a2) Bočni pomak nije spriječen
b) Približan proračun vrijednosti kritičnog opterećenja konačnim elementima
b1) Bočni pomak je spriječen
b2) Bočni pomak nije spriječen
3. Numerički primjer [2]
Proračun kritičnog napona pravokutne ploče u tlaku pomoću Rayleigh-Ritz-ove metode
Literatura:
 1. Čaušević, M.: Statika i stabilnost konstrukcija. Građevinski fakultet Rijeka 2004.
 2. Androić, B.; Dujmović, D.; Džeba, I.: Čelične konstrukcije 1, IA Projektiranje, Zagreb, 2009.
 3. Androić, B.; Dujmović, D.; Džeba, I.: Čelične konstrukcije 2, IA Projektiranje, Zagreb, 2008.
 4. Dujmović, D.; Androić, B.; Džeba, I.: Modeliranje konstrukcija prema EC3, IA Projektiranje, Zagreb, 2003.
 5. Skripte iz stabilnosti konstrukcija, Građevinski fakultet Zagreb.
Preporučena literatura:
 1. Galambos, T. V.; Surovek, A. E.: Structural Stability of Steel, John Wiley and Sons, 2008.
 2. Galambos, T. V. (ed.): Guide to Stability Design Criteria for Metal Structures, John Wiley and Sons, 1998.
 3. Beg, D.; Kuhlmann, U.; Davaine, L.; Braun, B.: Design of Plated Structures, Ernst und Sohn, Berlin, 2011.
3. semestar
Izborni predemeti 3. semestra Diplomski studij-(33) Konstrukcije - Redovni smjer - Konstrukcije
Termini konzultacija:
Obavijesti
Rezultati ispita (ispitni rok...
Autor: Ivan Lukačević

Usmeni dio ispita iz kolegija Stabilnost konstrukcija za studente koji su položili pismeni dio ispita održat će se u petak, 14. srpnja 2017. godine u 14 sati, soba 220 prema sljedećem rasporedu:

 1. Ivana Grgić
Rezultati ispita (ispitni rok 6.7.2017.)
Autor: Ivan Lukačević

Usmeni dio ispita iz kolegija Stabilnost konstrukcija za studente koji su položili pismeni dio ispita održat će se u petak, 7. srpnja 2017. godine u 14 sati, soba 220 prema sljedećem rasporedu:

 1. Katarina Sladić
 2. Ivan Šeput
Rezultati ispita (ispitni rok...
Autor: Ivan Lukačević

Usmeni dio ispita iz kolegija Stabilnost konstrukcija za studente koji su položili pismeni dio ispita održat će se u petak, 17. veljače 2017. godine u 14 sati, soba 220 prema sljedećem rasporedu:

 1. Ivan Čudina
 2. Ivica Krnić
 3. Luka Kupešić
 4. Marija Lokin
 5. Ivan Pavlinić
 6. Lucija Rimac
 7. Goran Žufić
Rezultati ispita (ispitni rok 8.2.2017.)
Autor: Ivan Lukačević

Usmeni dio ispita iz kolegija Stabilnost konstrukcija za studente koji su položili pismeni dio ispita održat će se u petak, 10. veljače 2017. godine u 12 sati, soba 220 prema sljedećem rasporedu:

 1. Matija Adaković
 2. Antonija Bojanić
 3. Ante Bulović
 4. Antonela Čolić
 5. Borna Doračić
 6. Gabrijela Hrg
 7. Nikolina Janči
 8. Boris Kovačević
 9. Ema Pisačić
 10. Andrija Stipić
Rezultati ispita (ispitni rok 1.2.2017.)
Autor: Ivan Lukačević

Usmeni dio ispita iz kolegija Stabilnost konstrukcija za studente koji su položili pismeni dio ispita održat će se u petak, 3. veljače 2017. godine u 12 sati, soba 220 prema sljedećem rasporedu:

 1. Anamarija Alagušić
Ukupan broj bodova u semestru ak.god....
Autor: Ivan Lukačević

Ukupan broj bodova u semestru iz kolegija Stabilnost konstrukcija možete učitati ovdje u pdf formatu.

Rezultati kolokvija
Autor: Ivan Lukačević

Rezultate kolokvija iz kolegija Stabilnost konstrukcija možete učitati u pdf formatu na priloženim linkovima:

1. kolokvij 16.12.2016.
popravni kolokvij 13.1.2017.

Napomena:

Popravnom kolokviju moraju pristupiti svi studenti koji nisu pristupili redovnom kolokviju ili nisu ostvarili minmalni broj bodova za potpis. Ostali sudenti koji žele pristupiti popravnom kolokviju moraju se prijaviti kod asistenta dr.sc. Lukačevića najkasnije do srijede 11.1.2017. do 15 sati.

Kolokvije možete pogledati u terminu konzultacija.

Forum
Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | vremenu otvaranja teme
Naslov Odgovori Zadnji odg.
Česta pitanja