Izbornik predmeta
UPRAVLJANJE GRAĐEVINSKIM PROJEKTIMA
Šifra: 21830
ECTS: 9.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Mladen Vukomanović
Izvođači: Kristijan Robert Prebanić , mag. ing. aedif. - Seminar

Kristijan Robert Prebanić , mag. ing. aedif. - Konstrukcijske vježbe

Kristijan Robert Prebanić , mag. ing. aedif. - Auditorne vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 60
Seminar 5
Auditorne vježbe 10
Konstrukcijske vježbe 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Predavanja:
1. Temeljna znanja iz upravljanja projektima (Razvoj upravljanja projektima, Temeljna znanja po standardima PMI, IPMA)
2. Osnove upravljanje građevinskim projektima (Strategije, Ciljevi, Sadržaj, Faze, Životni vijek, Sudionici, Ograničenja, Varijable uspjeha, Održivost projekta)
3. Upravljanje u pripremnim fazama (Identifikacija projekta, Definiranje projekta, Priprema izvršenja projekta)
4. Upravljanje u izvedbenim fazama (Pokretanje izvršenja, Izvršenje, Završetak izvršenja)
5. Voditelj građevinskog projekta, Upravljanje izvršenjem (Potrebne kvalifikacije, Posebne osobine voditelja, Posao voditelja, Odgovornosti voditelja, Program vođenja projekta)
6. Timski rad ( Definicija tima, Karakteristike efikasnog tima, Formiranje tima - sastav i veličina, Rad u timu, Timske uloge pojedinca, Problemi rada u timu, Primjeri projektnih timova, Lideri vođenje, Konflikti)
7. Upravljanje rizicima kod građevinskih projekata ( Definicije rizike, Bitna svojstva rizika, Djelovanje rizika u građevinskim projektima, Identifikacija izvora rizika, Analiza rizika, Odgovor rizicima)
8. Upravljanje promjenama (Izvori promjena, Odlučivanje o promjenama, Administriranje promjena)
9. Upravljanje ljudskim resursima (Značaj i funkcije, Tehnike upravljanja, Planiranje ljudskih resursa)
10. Upravljanje kvalitetom/troškovima/vremenom u građevinskim projektima (Elementi kvalitete, Normizacija kvalitete, Kvaliteta u projektu i poslovnom sustavu, Kvaliteta kao strateški cilj, Potpuno upravljanje kvalitetom, Metode i tehnike upravljanja )
11. Upravljanje informacijama i komunikacijom u građevinskim projektima (Informacija, Komunikacija, Informacijske tehnologije, Planiranje informacijskog sustava, Odlučivanje )
12. Dokumentiranje upravljanja građevinskim projektima (Ustupanje radova i usluga, Ugovorna dokumentacija, Domaći i strani izvori dokumentacije, Ugovori o izvođenju, Koncesijski ugovori, Ugovori o inženjeringu, Dokumentacija za ugovorna potraživanja i sporove)
13. Novi trendovi i budućnost upravljanja projektima

Vježbe:
1. Upravljanje u pripremnim fazama projekta
2. Upravljanje u pripremnim fazama projekta
3. Upravljanje u izvršnim fazama projekta
4. Upravljanje u izvršnim fazama projekta
5. Napredne metode upravljanja projektima

Seminari:
1. Izbor seminarskog rada: Temeljna znanja iz upravljanja projektom
Literatura:
 1. Radujković, M.; Pienaru, A. i skupina koautora: PM Toolkit, Hrvatska udruga za upravljanje projektima, Zagreb, 2004.
 2. Radujković, M.: Upravljanje građevinskim projektima, GF Zagreb 2009., (nerecenzirana skripta).
 3. Skendrović, V.: Upravljanje projektima , GF Osijek, Osijek, 2002.
 4. Knowledge, PMI, USA, 2005.
 5. Vukomanović, M.; Radujković, M.: Poslovna izvrsnost u građevinarstvu RH, Sveučilište u Zagrebu, Građevinski fakultet i Hrvatska udruga za organizaciju građenja, 2011.
Preporučena literatura:
 1. Izetbegović, J.; Žerjav, V.: Organizacija građevinske proizvodnje, Sveučilišni udžbenik, GF Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska udruga za organizaciju građenja, Zagreb, 2009.
 2. International Project Management Association ? ICB v.3., IPMA, Zurich 2007.
 3. Project management Institute, PMI.
2. semestar
Obavezni predmet - Redovni smjer - Organizacija građenja
Termini konzultacija:
 • izv. prof. dr. sc. Mladen Vukomanović :

  Uto 14.00 - 15.30, soba 206, II kat, glavna zgrada

  Lokacija:
Obavijesti
Forum
Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | vremenu otvaranja teme
Naslov Odgovori Zadnji odg.
Česta pitanja