Izbornik predmeta
UVOD U KONSTRUKTORSKO INŽENJERSTVO
Šifra: 128895
ECTS: 2.0
Nositelji: prof. dr. sc. Ivica Džeba
prof. dr. sc. Vlatka Rajčić
doc. dr. sc. Ivan Ćurković
Izvođači: Jure Barbalić , mag. ing. aedif. - Predavanja
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Literatura:
4. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Građevinarstvo
Termini konzultacija:
 • prof. dr. sc. Ivica Džeba :

  Konzultacije su svakog četvrtka od 12-14h.

  Lokacija:
 • prof. dr. sc. Vlatka Rajčić :

  Konzultacije su svaki ponedjeljak 11-13 sati.

  Lokacija:
 • doc. dr. sc. Ivan Ćurković :

  Utorak: 9-10h; Četvrtak: 14-15 h

  Lokacija: 200
 • Jure Barbalić mag. ing. aedif.:

  DRVENE KONSTRUKCIJE 1   ponedjeljak 09:00-11:00   D312

  DRVENE KONSTRUKCIJE 2   ponedjeljak 08:00-10:00   D312

  BETONSKE I ZIDANE KONSTRUKCIJE 1   ponedjeljak 08:00-10:00   D312

  Lokacija: D312
Obavijesti
Dopune i izmjene pravila za kolegij
Autor: Ivan Ćurković

Zbog situacije uslijed koje se nastava većinu semestra održavala na daljinu omogućene su sljedeće izmjene i dopune u odnosu na dokument „Pravila za kolegij UUKI“ koji se nalazi u repozitoriju.

              

     Dopuna točke 3. Uvjeti za pristupanje popravnom kolokviju

Sva pravila iz ove točke ostaju i dalje važeća, a točka se dopunjava s dodatnim pravilom kako slijedi.

Student koji je na oba redovna kolokvija ostvario u prosjeku minimalno 57,5% od ukupnog broja bodova (npr. Kol.1 = 65%, Kol.2 = 50% ) može se osloboditi polaganja ispita na način da pristupi pisanju onog popravnog kolokvija iz kojeg je na redovnom kolokviju imao manji postotak bodova (prema navedenom slučaju to je 2. redovni kolokvij).

Ako student na popravnom kolokviju stegne dovoljan broj bodova tako da je prosjek ukupnog broja bodova ostvaren na bolje riješenom redovnom kolokviju i popravnom kolokviju veći od 60% onda se oslobodio pisanja ispita. No, neovisno o konačno ostvarenom prosjeku ukupnog broja bodova na bolje riješenom redovnom kolokviju i popravnom kolokviju student na ovaj način na ispitu ne može postići konačnu ocjenu veću od dovoljan (2).

U slučaju da student ostvare manje od 25% bodova na popravnom kolokviju kojeg piše gubi pravo na potpis.

U svim ostalim slučajevima bodovi što ostvare na bolje riješenom redovnom i popravnom kolokvij pribrajaju se bodovima iz ispita prema formuli koja je dana u dokumentu „Pravila za kolegij UUKI“. Naravno, rezultat popravnog kolokvija kojem je student pristupio postaje mjerodavan u formiranju konačne ocjene neovisno o tome je li riješen bolje ili lošije od odgovarajućeg redovnog kolokvija.

 

     Dopuna točke 7. Odbijanje oslobođenja i izlazak na ispit

Uz navedeno pravilo iz ove točke koje je i dalje važeće ova točka se dodatno dopunjava s dodatnim pravilom koje vrijedi isključivo za prvi ljetni ispitni rok kako slijedi.

Student koji je na granici između ocjene, tj. u prosjeku ukupnog broja bodova s redovnih kolokvija ima najmanje 6% više bodova od minimalnog potrebnog za odgovarajuću ocjenu (dakle 66%, 76% ili 86%) može pristupiti pisanju ispita za povećanje ocjene i to isključivo na prvom ljetnom ispitnom roku . U tom slučaju ocjena će se formirati prema sljedećoj formuli u kojoj će ispit imati jednaku težinu kao i oba redovna kolokvija (Kol.1 + Kol.2 + Ispit · 2)/4. Neovisno o postotku koji se dobije po navedenoj formuli konačna ocjena ne može narasti za više od jedne ocjene.

Ako student koji pristupa ispitu kako bi povećao ocjenu na istom ostvari manje od 50% bodova pada ispit bez obzira na postotak bodova koji se dobije prema gore navedenoj formuli. U tom slučaju oslobođenje više ne vrijedi, a student na idućim ispitnim rokovima mora pristupiti ispitu kao da nije oslobođen od ispita. Pri tome, kada ponovno pristupi ispitu, doprinos kolokvija konačnoj ocjeni ispita iznosi maksimalnih 10% bodova, kako je to objašnjeno u dokumentu „Pravila za kolegije UUKI“.

 

     Izmjene točke 2. Kolokvij i točke 5. Način polaganja ispita

Iz navedenih točaka briše se pravilo koje se odnosi na obavezna pitanja (uvjetne zadatke), te ista neće postojati na kolokvijima i ispitima do ponovnog održavanja kolegija iduće akademske godine.

 

Studenti koji ostvaruju gore navedene uvjete za pisanje popravnog kolokvija moraju se za isti prijaviti najkasnije do ponedjeljka, 8.6.2020. godine do 12 sati na e-mail: ivan.curkovic@grad.unizg.hr.

Studenti koji ostvaruju gore navedene uvjete za pisanje ispita na prvom ljetnom ispitnom roku za ostvarenje veće konačne ocjene moraju se za isti prijaviti najkasnije do utorka, 16.6.2020. godine do 12 sati na e-mail: ivan.curkovic@grad.unizg.hr.

Drugi kolokvij
Autor: Ivan Ćurković

Drugi redovni kolokvij održat će se za oba turnusa u ponedjeljak, 1.6.2020. s početkom u 14 sati.

Kolokvij će se održati preko sustava Merlin. Primjer kolokvija s tipovima pitanja koja će doći na kolokviju bit će uskoro dostupan o čemu ćete naknadno biti obaviješteni.

IZMJENA OBAVIJEST O OSTVARENJU UVJETA...
Autor: Jure Barbalić

Poštovani!

S obzirom na epidemiološke mjere i način održavanja nastave tijekom ovoga semestra, molimo vas da uvažite sljedeće obavijestiostvarenju uvjeta za potpis i načinu polaganja ispita.

Sva pravila za kolegij Uvod u konstruktorsko inženjerstvo (a koja možete nači na stranicama kolegija) i dalje su na snazi.

Umjesto dosadašnjeg pravila da ukoliko se student želi osloboditi pisanja ispita mora prikupiti najmanje 60% bodova na svakom redovnom kolokviju, primjenjivati će se novo pravilo da ukoliko se student želi osloboditi pisanja ispita mora prikupiti najmanje 120% bodova u sumi na oba redovna kolokvija.

Ispitni rokovi održati će se prema predviđenom rasporedu s obzirom na datume.
Kako trenutne epidemiološke mjere nalažu ograničenje broja studenata u učionicama i održavanje dovoljne distance, ispit će se održavati u više učionica, a moguća je i izmijenjena satnice održavanja ispita unutar predviđenog datuma.
O točnom vremenu i učionama gdje će pojedini studenti pristupti polaganju ispita bit ćete pravovremeno obaviješteni.

Za sva dodatna pitanja slobodno se obratite predmetnim nastavnicima ili asistentima.

Lijep pozdrav!

Forum
Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | vremenu otvaranja teme
Naslov Odgovori Zadnji odg.
Česta pitanja