Izbornik predmeta
VISOKE GRAĐEVINE
Šifra: 112460
ECTS: 4.5
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Anđelko Vlašić
doc. dr. sc. Ivan Lukačević
Izvođači: Ivan Ćurković , dr. sc. - Konstrukcijske vježbe

Dominik Skokandić , mag. ing. aedif. - Auditorne vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Konstrukcijske vježbe 7
Auditorne vježbe 8
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Zgrade stambene ili poslovne namjene koje se znatno izdižu u visinu grade se zbog visoke cijene zemljišta i naglog rasta gradova, a najveći neboderi zbog prestiža države, korporacije ili čak pojedinca. Građevinski, visoka građevina je ona na čije projektiranje presudan utjecaj imaju horizontalna djelovanja od vjetra i potresa.
Uvodno se u kolegiju govori o prvim suvremenim visokim zgradama i aktualnim trendovima u njihovom konstruiranju i projektiranju. Cilj je pružiti uvid u svu kompleksnost problematike koju valja riješiti za uspješno funkcioniranje stambene i poslovne višekatnice.
Slijedi pregled različitih konstrukcijskih sustava koji se danas koriste kod projektiranja visokih građevina. Podjednako se razmatraju konstrukcije u izvedbi od čelika i betona, kao i kombinacije koje koriste prednosti obaju gradiva. Proučavaju se načela konstruiranja i posebnosti proračuna i detaljiranja najzastupljenijih sustava visokih građevina.
Prikazuje se proces projektiranja i kao uvod u primjenu propisa za projektiranje s naglaskom na požar, vjetar i potres. Osobit naglasak stavljen je na seizmička djelovanja. Kod prikaza modeliranja za proračun podjednaka se pažnja posvećuje pojednostavljenim modelima, kao i kreiranju složenih modela za proračun na računalu, kako bi studenti, kroz predavanja i vježbe, bili osposobljeni s razumijevanjem izraditi konkretan primjer proračuna jedne višekatnice na mjerodavna djelovanja.
Na kraju kolegija prikazuju se konstruktivni detalji odabranih građevina iz svjetske prakse.

Predavanja:
Povijesni pregled, Osobitosti projektiranja i projektni kriteriji, Općenito o konstrukcijskim sustavima, Vertikalna djelovanja, Požarno djelovanje, Vjetar, Potresno djelovanje, Protupotresni konstrukcijski sustavi oprema i detalji, Okvirne konstrukcije (krute i sa spregovima), Posmični zidovi, Outrigger sustavi, Hibridni sustavi, Međukatne konstrukcije, Numeričko modeliranje - priprema i osobitosti, Oprema visokih građevina, Primjeri izvedenih izuzetnih visokih građevina

Vježbe (auditorne):
Definiranje dispozicijskih nacrta visoke građevine sa zadanim parametrima, definiranje osnovnih nosivih elemenata, analiza stalnih i dodatnih opterećenje, analiza horizontalnih djelovanja, proračun krutosti elemenata građevine, proračun stabilnosti, kontrola naprezanja i dimenzioniranje nosivih elemenata.

Vježbe (konstrukcijske):
Pregled i praćenje rada i konzultacije vezane uz programski zadatak.
Literatura:
 1. Bilješke s predavanja - web stranica predmeta
 2. Puž, G.; Perić, K.; Brozović, T.; Čačić, B.: Visoke građevine, skripta - web stranica predmeta
 3. Stafford Smith, B.; Coull, A.: Tall Building Structures, Analysis and Design, John Wiley & Sons, 1991.
Preporučena literatura:
 1. Dupré, J.: Skyscrapers, Revised Edition, Black Dog & Leventhal Publishers, Inc., 2008.
 2. Chew Yit Lin, M.: Construction Technology for Tall Buildings, (2nd Edition), Singapore University Press & World Scientific Publishing Co., 2007.
 3. Wells, M.: Skyscrapers Structure and Design, Yale University Press, 2005.
 4. Terranova, A. (Ed.): New Urban Giants - the Ultimate Skyscrapers, Edizioni White Star, 2008.
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : BETONSKE I ZIDANE KONSTRUKCIJE 2
Položen : METALNE KONSTRUKCIJE 2
Položen : PREDNAPETI BETON
Odslušan : METALNE KONSTRUKCIJE 3
Odslušan : MONTAŽNE ARMIRANOBETONSKE KONSTRUKCIJE
3. semestar
Izborni predemeti 3. semestra Diplomski studij-(33) Konstrukcije - Redovni smjer - Konstrukcije
Termini konzultacija:
 • doc. dr. sc. Ivan Lukačević :
  • ponedjeljak i srijeda od 14 do 15 sati (ljetni semestar)
  • ponedjeljak i srijeda od 15 do 16 sati (zimski semestar)
  Lokacija: 220
Raspored predavanja u akademskoj godini 2018/2019.

U zimskom semestru akademske godine 2018./2019. predavanja će se održavati srijedom od 08:15-10:00 sati u predavaonici 213. Studenti su obavezni prisustvovati na 75% predavanja.

IZVEDBENI PLAN PREDAVANJA I KOLOKVIJA
Datum
R.br.
Predavanje
03.10.2018.
I.
Povijesni pregled i primjeri izvedenih izuzetnih visokih građevina
10.10.2018.
II.
Konstrukcijski sustavi i konstrukcijsko ponašanje visokih zgrada
17.10.2018.
III.
Projektni zahtjevi, vertikalna djelovanja, djelovanje vjetra
24.10.2018.
IV.
Osobitosti potresnog i požarnog projektiranja betonskih visokih zgrada
31.10.2018.
V.
Osobitosti potresnog i požarnog projektiranja čeličnih visokih zgrada
07.11.2018.
VI.
Okvirne konstrukcije visokih zgrada izvedene u betonu
14.11.2018.

 
I. KOLOKVIJ (predavanja 1.-6.)
21.11.2018.
VII.
Okvirne konstrukcije visokih zgrada izvedene u čeliku
28.11.2018.
VIII.
Posmični zidovi
05.12.2018.
IX 
Cijevni sustavi
12.12.2018.
X.
Posebni, složeni i mješoviti sustavi
19.12.2018.
XI.
Međukatne konstrukcije
09.01.2019.
XII.
Numeričko modeliranje betonskih sustava visokih zgrada
16.01.2019.
XIII.
Numeričko modeliranje čeličnih i spregnutih sustava visokih zgrada
23.01.2019.

 
II. KOLOKVIJ (predavanja 7.-13.)

 
 
POPRAVNI KOLOKVIJ (u terminu prvog zimskog ispitnog roka)

 


Raspored vježbi u akademskoj godini 2018./2019.

U zimskom semestru akademske godine 2018./2019. vježbe će se održavati ponedjeljkom 09-10h (grupa A) i 10-11h (grupa B) u predavaonici C4 te od 09-10h (grupa C) i 10-11h (grupa D) u predavaonici C6.
Popis studenata po grupama objavljen je u repozitoriju.
Tijekom vježbi svaki student izrađuje program - konstrukcijsko rješenje i proračun visoke građevine. Pozitivno ocijenjen program je uvjet za potpis. Studenti su obavezni prisustvovati svim vježbama.

IZVEDBENI PLAN VJEŽBI
Datum
R.br.
Sadržaj vježbi
Tip vježbi
01.10.2018.
I.
Upoznavanje sa programom
Dispozicija visoke građevine
Tehnički opis, Preliminarno dimenzioniranje elemenata
Analiza opterećenja I (stalno, uporabno, snijeg, vjetar, imperfekcije)
auditorne
08.10.2018.
II.
Analiza opterećenja II (potres I. dio)
(Podjela zadataka)
auditorne
15.10.2018.
III.
Analiza opterećenja III (potres II. dio, raspodjela opterećenja)
auditorne
22.10.2018.
IV.
Pregled dispozicije i analize opterećenja
Rok za predaju Dispozicije i Analize opt. (do potresa)
konstruktivne
29.10.2018.
V.
Pregled dispozicije i analize opterećenja
Rok za predaju kompletne Analize opterećenja
konstruktivne
05.11.2018.
VI.
Proračun stabilnosti i raspodijela horizontalnih sila
auditorne
12.11.2018.
VII.
Proračun stabilnosti i raspodijela horizontalnih sila
Pregled proračuna stabilnosti i raspodijele horizontalnih sila
auditorne + 
konstruktivne
19.11.2018.
VIII.
Pregled proračuna stabilnosti i raspodijele horizontalnih sila
Rok za predaju Proračuna stabilnosti
konstruktivne
26.11.2018.
IX.
Kontrola naprezanja - GSU
auditorne
03.12.2018.
X.
Pregled kontrole naprezanja
konstruktivne
10.12.2018.
XI.
Dimenzioniranje - GSN I
Pregled kontrole naprezanja
Rok za predaju Raspodijele horizontalnih sila
auditorne + 
konstruktivne
17.12.2017.
XII.
Dimenzioniranje - GSN II
auditorne
07.01.2018.
XIII.
Pregled dimenzioniranja
Rok za predaju Kontrole naprezanja
konstruktivne
14.01.2018.
XIV.
Pregled dimenzioniranja
konstruktivne
21.01.2018. XV.

Predaja programa
Rok za predaju Programa

konstruktivne

 


Potpis

Za stjecanje prava na potpis potrebno je postići minimalno 25% uspješnosti na oba kolokvija, predan i pozitivno ocijenjen program, prisustvo na vježbama (100%) i prisustvo na predavanjima (75%).


Kolokviji i ispit

Redovni i popravni kolokviji održavaju se prema objavljenom rasporedu. Popravnom kolokviju mogu pristupiti samo studenti koji su pozitivno ocijenjeni (min 60%) na barem jednom redovnom kolokviju. Popravni kolokvij sadržava pitanja iz cjeline redovnog kolokvija koji student nije zadovoljio.

U ukupno ocjenu kolokvija ulaze bodovi dva kolokvija (ako student nije pisao popravni kolokvij) ili tri kolokvija (ako je student pisao i popravni kolokvij). 

Za oslobađanje od polaganja ispita potrebno je postići minimalno 60% uspješnosti na dva kolokvija, uz predan i pozitivno ocijenjen program.

Ispitu se može pristupiti nakon dobivenog drugog potpisa ukoliko pristupnik nije oslobođen polaganja ispita preko kolokvija ili ukoliko nije zadovoljan postignutim uspjehom na kolokvijima. 


Konzultacije

Konzultacije kod asistenta Skokandića održavati će se četvrkom od 12 do 13 sati u njegovom uredu (soba 127).


Obavijesti
Forum
Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | vremenu otvaranja teme
Naslov Odgovori Zadnji odg.
Česta pitanja