Obavijesti
Raspored pristupnika na usmenom...
Autor: Ivana Požgajčić
GODIŠNJI RASPORED PRISTUPNIKA ZA...
Autor: Tomislav Peternel

Studenti koji su upisali završni ispit dužni su se javiti dodjeljenim mentorima najkasnije do 28. ožujka 2018. godine radi dogovora s mentorom i dodjele OBRASCA 2.

Mole se mentori da po dogovoru sa studentom OBRAZAC 2 -  Temu završnog ispita dostave u studentsku referadu u elektronskom obliku do 10. travnja 2018. godine na mail: ivanapo@grad.hr

 

Nastavnicima – mentorima na završnom ispitu

Temu završnog ispita sastavlja mentor (OBRAZAC 2). 1 primjerak OBRASCA 2 daje studentu, a drugi u elektronskom obliku šalje Ivani Požgajčić u studentsku referadu, na e-mail: ivanapo@grad.hr.

 

Za detaljnije informacije molimo pročitajte Pravilnik o završnom ispitu i diplomskom radu.

Za sve informacije o završnom ispitu možete se obratiti na e-mail: ivanapo@grad.hr


Na prijavu donijeti Obrazac 3, indeks i uplatnicu u iznosu od 500,00 kn za troškove promocije. Troškove promocije uplatiti na IBAN Fakulteta HR022360000 1101219412. Poziv na broj: JMBAG studenta. Do obrane poslati na e-mail ivanapo@grad.hr primjerak završnog rada u pdf-u.


Raspored rokova na preddiplomskom sveučilišnom studiju u akademskoj godini 2017./2018.

PRIJAVA
ZAVRŠNOG ISPITA

ZAVRŠNI ISPIT

31.10.2017.

07.11.2017.

21.11.2017.

28.11.2017.

16.01.2018.

23.01.2018.

20.02.2018.

27.02.2018.

03.07.2018.

10.07.2018.

04.09.2018.

11.09.2018.

18.09.2018.

25.09.2018.

 


Dokumenti za završni ispit