Obavijesti

Nastavnicima – mentorima na završnom ispitu

Temu završnog ispita sastavlja mentor (OBRAZAC 2). 1 primjerak OBRASCA 2 daje studentu, a drugi u elektronskom obliku šalje Ivani Požgajčić u studentsku referadu, na e-poštu: ivana.pozgajcic@grad.unizg.hr.

Potpisanu verziju obrasca 3 student dostavlja u referadu u izvorniku ili u skeniranom obliku, a mentor digitalnu verziju obrasca 3 šalje na e-poštu: ivana.pozgajcic@grad.unizg.hr

 

Za detaljnije informacije molimo pročitajte Pravilnik o završnom ispitu i diplomskom radu.

Za sve informacije o završnom ispitu možete se obratiti na e- poštu: ivana.pozgajcic@grad.unizg.hr


OBAVIJEST STUDENTIMA-PRIJAVA OBRANE ZAVRŠNOG ISPITA 15.9.2020. (ROK OBRANE 22.9.2020.)

 OBAVIJEST STUDENTIMA-PRIJAVA OBRANE ZAVRŠNOG ISPITA 15.9.2020. (ROK OBRANE 22.9.2020.)

Na prijavu donijeti Obrazac 3 (izvornik ili skenirani primjerak), indeks i uplatnicu u iznosu od 500,00 kn za troškove promocije. Troškove promocije uplatiti na IBAN Fakulteta HR022360000 1101219412. Poziv na broj: JMBAG studenta. Do obrane poslati na e-poštu ivana.pozgajcic@grad.unizg.hr primjerak završnog rada u pdf-u i vratiti knjige u knjižnicu.

Prijava završnog ispita je isključivo na dan naveden u kalendaru rokova od 9 do 14 sati.


Raspored rokova na preddiplomskom sveučilišnom studiju u akademskoj godini 2019./2020.

PRIJAVA
ZAVRŠNOG ISPITA

ZAVRŠNI ISPIT

29.10.2019.

05.11.2019.

18.02.2020.

25.02.2020.

07.07.2020.

14.07.2020.

01.09.2020.

08.09.2020.

15.09.2020.

22.09.2020.

 

 

 

 

 


Dokumenti za završni ispit