Obavijesti

Nastavnicima – mentorima na završnom ispitu

Temu završnog ispita sastavlja mentor (OBRAZAC 2). 1 primjerak OBRASCA 2 daje studentu, a drugi u elektronskom obliku šalje Ivani Požgajčić u studentsku referadu, na e-mail: ivanapo@grad.hr.

 

Za detaljnije informacije molimo pročitajte Pravilnik o završnom ispitu i diplomskom radu.

Za sve informacije o završnom ispitu možete se obratiti na e-mail: ivanapo@grad.hr


Na prijavu donijeti Obrazac 3, indeks i uplatnicu u iznosu od 500,00 kn za troškove promocije. Troškove promocije uplatiti na IBAN Fakulteta HR022360000 1101219412. Poziv na broj: JMBAG studenta. Do obrane poslati na e-mail ivanapo@grad.hr primjerak završnog rada u pdf-u.


Raspored rokova na preddiplomskom sveučilišnom studiju u akademskoj godini 2018./2019.

PRIJAVA
ZAVRŠNOG ISPITA

ZAVRŠNI ISPIT

30.10.2018.

06.11.2018.

20.11.2018.

27.11.2018.

15.01.2019.

22.01.2019.

19.02.2019.

26.02.2019.

02.07.2019.

09.07.2019.

03.09.2019.

10.09.2019.

17.09.2019.

24.09.2019.

 


Dokumenti za završni ispit