Zavod za matematiku
redoviti profesor u trajnom zvanju
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
prof. dr. sc. Vera Čuljak 01/4639 460 460 e-mail D101a
prof. dr. sc. Tomislav Došlić 01/4639 458 458 e-mail D114
redoviti profesor
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
prof. dr. sc. Alan Filipin 01/4639 458 458 e-mail D114
izvanredni profesor
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
izv. prof. dr. sc. Dora Pokaz 01/4639 457 457 e-mail D113
docent
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
doc. dr. sc. Sonja Gorjanc 01/4639 456 456 e-mail D111
doc. dr. sc. Dario Jukić 01/4639 423 423 e-mail D310
doc. dr. sc. Helena Koncul 01/4639 457 457 e-mail D113
doc. dr. sc. Kristina Ana Škreb 01/4639 462 462 e-mail D101c
viši predavač
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
v. pred. dr. sc. Tatjana Slijepčević-Manger 01/4639 463 463 e-mail D101d
poslijedoktorand
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
dr. sc. Nikola Adžaga 01/4639 459 459 e-mail D101d
dr. sc. Iva Kodrnja 01/4639-461 461 e-mail D101b
dr. sc. Rafael Mrđen 01/4639-462 462 e-mail D101c
asistent
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
mag. math. Ivana Bobinac 01/4639 462 462 e-mail D101d
OSTALI
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
Martina Pavleković 01/4639 455 455 e-mail D112