Djelatnici

 

REDOVITI PROFESOR U TRAJNOM ZVANJU
Titula Ime i prezime Tel. javni Tel. kućni e-mail Lokacija
Prof. dr. sc. Tomislav Došlić 01/4639 458 458 e-mail D114
Prof. dr. sc. Vera Čuljak 01/4639 460 460 e-mail D101a
REDOVITI PROFESOR
Titula Ime i prezime Tel. javni Tel. kućni e-mail Lokacija
prof. dr. sc. Alan Filipin 01/4639 458 458 e-mail D114
VIŠI PREDAVAČ
Titula Ime i prezime Tel. javni Tel. kućni e-mail Lokacija
dr. sc. Tatjana Slijepčević-Manger 01/4639 463 463 e-mail D101d
POSLIJEDOKTORAND
Titula Ime i prezime Tel. javni Tel. kućni e-mail Lokacija
dr. sc. Nikola Adžaga 01/4639 459 459 e-mail D101d
dr. sc. Rafael Mrđen 01/4639-462 462 e-mail D101c
dr. sc. Kristina Ana Škreb 01/4639 462 462 e-mail D101c 
ASISTENT
Titula Ime i prezime Tel. javni Tel. kućni e-mail Lokacija
mag.math. Ivana Bobinac 01/4639 462 462 e-mail D101c