Izbornik predmeta
Repozitorij
Seminar iz kolegija Postupci zaštite od voda

U sklopu kolegija Postupci zaštite od voda potrebno je izraditi seminarski rad na temu proračuna erozije u vodotoku.

Rad je potrebno izraditi na računalu te pripremiti prezentaciju u PowerPointu. Svaki student će u terminu predavanja održati kratku prezentaciju svog rada.

 

Rad nije potrebno predavati u pisanom obliku, već ga je potrebno u digitalnom obliku poslati asistentu e-mailom.

Potrebna literatura nalazi se u repozitoriju.