Izbornik predmeta
Repozitorij
Vježbe iz kolegija Postupci zaštite od voda

Za dobivanje drugog potpisa potrebno je u sklopu programa izraditi karte opasnosti od poplava zadane dionice rijeke Save, dimenzionirati bočnu retenciju s upusnom građevinom te izračunati procjeđivanje kroz nasip.

Vježbe se odvijaju kao auditorne i konstruktivne, a održavaju se u kompjuterskoj učionici KU217:

Konstruktivne vježbe održavaju se u  u dvije grupe:

Grupa A: četvrtkom od  8.30  do 10.00 sati;
Grupa Bčetvrtkom od 13.15 do 14.45 sati.
 
Auditorne vježbe održavaju se u terminu vježbi četvrtkom za obje grupe.

 

Za dobivanje mogućnosti predaje programa potrebno je izrađivati dijelove programa prema predviđenom rasporedu, te redovno pohađanje vježbi. Program se ocjenjuje prema sljedećim kriterijima:

 

 
a) cjelovit program predan prije kraja semestra: izvrstan(5)
b) stavka programa nepotpuno izvedena: -1 ocjena
c) program predan nakon završetka semestra: -1 ocjena
 
 
Ocjena programa na sljedeći način utječe na ocjenu ostvarenu kolokvijima:
a) ukoliko je ocjena programa izvrstan(5): +1 ocjena
 
b) ukoliko je ocjena programa dovoljan(2): -1 ocjena
 
Za potpis je potrebno prisustvovati na 80% predviđenih vježbi, odnosno moguća su ukupno 2 izostanka. Materijali za izradu programa nalaze se u repozitoriju.

Obavijesti