Izbornik predmeta
Repozitorij
Predavanja iz kolegija Postupci zaštite od voda

Predavanja se održavaju četvrtkom od 10 do 12 sati u kompjuterskoj učionici KU217 na drugom katu glavne zgrade.

Po završetku semestra biti će održan jedan kolokvij putem kojeg je moguće oslobođenje od ispita. Kolokvij se održava u terminu vježbi 16. 1. 2014. g.

 

Materijali za kolegij nalaze se u repozitoriju.