Opcije pristupačnosti Pristupačnost
BETONSKE I ZIDANE KONSTRUKCIJE 1
Forum
Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | vremenu otvaranja teme
Naslov Odgovori Zadnji odg.
VAŽNO - održavanje prvog kolokvija!
Autor: Tomislav Kišiček

Poštovane kolegice i kolege. Prvi kolokvij održat će se u utorak 24. 11. prema sljedećem rasporedu:
Od 12:00 do 13:45

Studenti        Dvorana
A – Buš         P1
Buz - Đ         P2
E - Juk          P3
Jur - Lj          P4

Od 14:15 do 16:00

Studenti        Dvorana
M – Pal         P1
Pau – Ses     P2
Sko – Tom    P3
Top - Ž         P4
Kolegice i kolege, dođite u točno navedeno vrijeme i u točno navedenu prostoriju, bez zadržavanja po hodnicima fakulteta, uz obavezno nošenje maske. Po dolasku u prostoriju odmah zauzmite slobodno mjesto. Mjesta na koja ne smijete sjesti označena su oznakama. Kolokvij će početi čim se svi smjeste. Završetak kolokvija je u naznačeno vrijeme. Po završetku kolokvija molimo Vas da odmah napustite prostoriju i zgradu fakulteta. U vremenu od 13:45 do 14:15 prostorije će se prozračiti i dezinficirati. Molimo vas da se pridržavate navedenog i svih ostali propisanih mjera (nošenje maski, držanje razmaka, dezinfekcija ruku) kako bi kolokvij prošao bez posljedica.
Na kolokviju je dopušteno koristiti knjigu Betonske konstrukcije, nije dopušteno korištenje kopiranih materijala, rukom pisanih špranci i sličnih riješenih primjera. Potrebno je imati prazne papire, košuljicu za papire, pribor za crtanje i pisanje te kalkulator.

 

Popis obavijesti
BETONSKE I ZIDANE KONSTRUKCIJE 1
Šifra: 206350
ECTS: 6.5
Nositelji: prof. dr. sc. Tomislav Kišiček
Izvođači: Ivan Hafner , mag. ing. aedif. - Projektantske vježbe
Tvrtko Renić , mag. ing. aedif. - Projektantske vježbe
doc. dr. sc. Mislav Stepinac - Projektantske vježbe

Ivan Hafner , mag. ing. aedif. - Auditorne vježbe
Tvrtko Renić , mag. ing. aedif. - Auditorne vježbe
doc. dr. sc. Mislav Stepinac - Auditorne vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 60
Auditorne vježbe 21
Projektantske vježbe 24
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Predavanja:

1. Općenito o betonskim i zidanim konstrukcijama - značenje i uporaba, povijest i razvoj, prednosti i mane. Literatura. BETONSKE KONSTRUKCIJE: Propisi. Fizikalno-mehanička svojstva betona, čvrstoće i vrste betona. Fizikalno-mehanička svojstva čelika za armiranje, čvrstoće i vrste armature.
2. Oblikovanje armature. Zaštitni slojevi. Razmaci šipki. Prionljivost betona i armature, sidrenje i nastavljanje armature. Uloga betona i armature te njihovo zajedničko sudjelovanje u nosivosti. Tablice armature. Osnovne postavke dimenzioniranja armiranobetonskih konstrukcija prema graničnom stanju nosivosti. Globalni i parcijalni koeficijenti sigurnosti. Proračunski rasponi. Djelovanja na konstrukciju.
3. Dimenzioniranje armiranobetonskih konstrukcija prema graničnom stanju nosivosti, dimenzioniranje pravokutnog poprečnog presjeka i T-presjeka na savijanje. Dvostruko armirani presjek. Balansirani slom poprečnog presjeka. Ploče koje nose u jednom smjeru, pravila armiranja, minimalna i maksimalna armatura. Posmična naprezanja u pločama.
4. Stubišta. Fert-strop. Polumontažne ploče. Ploče koje nose u 2 međusobno okomita smjera (križnoarmirane ploče).
5. Primjer proračuna ploče nosive u jednom smjeru. Dimenzioniranje na savijanje, armiranje ploče - armiranje šipkama, mrežama, armiranje polumontažne ploče.
6. Proračun greda oblika T-presjeka prema EN u polju i na ležaju. Sudjelujuća širina greda u polju i na ležaju. Minimalna i maksimalna armatura greda T-presjeka u polju i na ležaju. Dimenzioniranje armiranobetonskih elemenata na djelovanje poprečnih sila. Proračun poprečne armature greda po EN. Primjer proračuna grede.
7. Principi i metode proračuna centrično i ekscentrično opterećenih armiranobetonskih konstruktivnih elemenata (stupovi i zidovi). Proračun armature kratkih stupova pomoću metode Ehlersa i pomoću interakcijskih dijagrama. Amiranobetonski temelji.
8. PRVI KOLOKVIJ - Proračun i plan armature jedne kontinuirane armiranobetonske ploče nosive u jednom smjeru.
9. ZIDANE KONSTRUKCIJE: Povijest. Oznake u zidanim konstrukcijama prema normama niza EN 1996. Temeljni zahtjevi. Granična stanja. Svojstva materijala zidanih konstrukcija. Zidni elementi. Mort. Betonska ispuna.
10. Mehanička i deformacijska svojstva materijala zidanih konstrukcija. Karakteristične čvrstoće ziđa s mortom u horizontalnim i vertikalnim sljubnicam, bez zapunjenja vertikalnih sljubnica, s trakovima morta. Tlačna, vlačna i posmična čvrstoća ziđa. Karakteristične i proračunske vrijednosti.
11. Nearmirano ziđe. Ponašanje konstrukcije i stabilnost. Koncentrirano opterećenje na ziđu prema normi niza EN 1996-1-1.
12. Omeđeno ziđe. Bočno opterećenje zidova. Primjer proračuna nosivosti nearmiranog ziđa.
13. DRUGI KOLOKVIJ - Proračun nosivosti nearmiranog zida na vertikalnu tlačnu silu prema normi niza EN 1996-1-1.
14. Armirano ziđe. Ponašanje konstrukcije i stabilnost. Primjer proračuna nosivosti nearmiranog ziđa.
15. Armirano ziđe i armirani zidni stropovi. Okviri ispunjeni ziđem.

Vježbe:

1. Auditorne - Izrada proračuna nosivosti i stabilnosti AB zgrade - Uvod i plan pozicija objekta
2. Projektantske - Predaja: Plan pozicija
3. Auditorne - Proračun ploče poz. 100
4. Auditorne - Plan armature poz. 100
5. Projektantske - Predaja: Proračun ploče poz.100
6. Auditorne - Greda - proračun uzdužne i poprečne armature
7. Projektantske
8. Projektantske - Predaja: Plan armature poz. 100
9. Auditorne - Greda - plan armature
10. Projektantske - Predaja: Greda - proračun uzdužne i poprečne armature
11. Auditorne - Okvir - statika
12. Projektantske - Predaja: Greda - plan armature
13. Auditorne - Proračun stupova okvira
14. Projektantske - Predaja: Okvir - statika
15. Projektantske - Predaja cijelog programa
Literatura:
 1. Sorić, Z., Kišiček, T.: BETONSKE KONSTRUKCIJE 1
 2. Sorić, Z.: ZIDANE KONSTRUKCIJE
 3. Kišiček, T.: Materijali za vježbe postavljeni na web stranici predmeta
Preporučena literatura:
 1. Sorić, Z., Pičulin, S., Zamolo, M., Kišiček, T.,(Jure Radić i suradnici.): Osnove proračuna, V poglavlje u knjizi BETONSKE KONSTRUKCIJE, PRIRUČNIK
 2. Sorić, Z., Kišiček, T., Galić J.,(Jure Radić i suradnici.): BETONSKE KONSTRUKCIJE, RIJEŠENI PRIMJERI, III. Konstrukcijski elementi
 3. Tomičić, I.: Betonske konstrukcije
 4. Tomičić, I.: Priručnik za proračun armiranobetonskih konstrukcija
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Odslušan : GRAĐEVNA STATIKA 1
Odslušan : OTPORNOST MATERIJALA 2

Polaganje predmeta :
Položen : MEHANIKA 2
Položen : OTPORNOST MATERIJALA 1
5. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Građevinarstvo
Termini konzultacija:
 • Ivan Hafner, mag. ing. aedif.:

  BETONSKE I ZIDANE KONSTRUKCIJE 1     

  ČETVRTAK 09:00-11:00

  BETONSKE I ZIDANE KONSTRUKCIJE 2     

  ČETVRTAK 14:00-16:00

  BETONSKE I ZIDANE KONSTRUKCIJE 3     

  ČETVRTAK 09:00-11:00

  Lokacija: D210
 • Tvrtko Renić, mag. ing. aedif.:

  BETONSKE I ZIDANE KONSTRUKCIJE 1                    petak      14:00-16:00

  BETONSKE I ZIDANE KONSTRUKCIJE 2                    četvrtak   14:00-17:00

  BETONSKE KONSTRUKCIJE 3                                  petak      14:00-16:00

  Lokacija: D210
 • doc. dr. sc. Mislav Stepinac:

  Četvrtak 14:00 - 15:00

   

   

   

  Lokacija: D212
Česta pitanja