Studiji

Preddiplomski, diplomski i poslijediplomski studiji

Saznaj više

Obrazovanje

Stručno usavršavanje i cjeloživotno obrazovanje

Saznaj više

Međunarodna Suradnja

Saznaj više

Referada

Studentska referada, obavijesti o upisima

Saznaj više
Natječaj za dodjelu nagrada
Autor: Miroslav Madžarac

Hrvatski savez građevinskih inženjera objavio je natječaj za dodjelu nagrada: ''Nagrada za najbolji diplomski rad'' te ''Nagrada za najbolji doktorski rad''.

Autor: Miroslav Madžarac
Poziv studentima: Discover India –...
It is my pleasure to connect to share about our unique Discover India - Doing Business in India program, being offered to university students at our annual international Women Economic Forum 2018, almost free of cost locally, from 26 April to 1 May 2018, in New Delhi, India.
Autor: Miroslav Madžarac
Evidencija međunarodne suradnje -...
Dostavljamo dopis red. prof. art. Mladena Janjanina, prorektora za umjetničko područje i međunarodni položaj Sveučilišta, kojim vas želimo obavijestiti o privremenoj nedostupnosti Evidencije međunarodne suradnje Sveučilišta u Zagrebu, http://medjunarodna.unizg.hr/ , zbog migracije podataka iz stare u novu bazu. Otvaranje nove baze predviđa se tijekom sljedećega tjedna.
Autor: Miroslav Madžarac
Obavijest o prijavama na...
Pravo prijave imaju osobe koje su završile srodni tehnički sveučilišni studij. Osobama kojima se u postupku utvrdi razlika predmeta veća od 21 ECTS bodova mogu se upisati samo na preddiplomski studij. Osobama kojima se utvrdi razlika predmeta 20 i manje ECTS bodova mogu se prijaviti za upis na diplomski studij.
Autor: Tomislav Peternel
Natječaj za upis studenata u I....
Na mrežnim stranicama Sveučilišta u Zagrebu objavljen je tekst Natječaja za prijave i upis na diplomski sveučilišni studij: NATJEČAJ PRIJAVA Dio Natječaja koji se odnosi na Građevinski fakultet nalazi se na stranicama 33 - 34. PRIJAVA Prijave za upis moraju biti zaprimljene od 12. do 26. rujna 2017. godine. Prijave zaprimljene nakon navedenog roka bit će odbačene. Prijava se podnosi na posebnom obrascu koji se može dobiti u Studentskoj referadi ili skinuti s mrežne stranice Građevinskog fakulteta. Uz prijavu potrebno je dostaviti i sljedeće dokumente: domovnicu (ako su hrvatski državljani), rodni list, strani državljani i državljani iz EU prilažu presliku putne isprave ovjerene kod javnog bilježnika, svjedodžbu/diplomu ili potvrdu o završenom sveučilišnom preddiplomskom studiju, a osobe koje su završile razlikovnu godinu i dokaz o položenim razlikovnim ispitima, osobe koje su studij završile izvan Republike Hrvatske prilažu i rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije, dopunsku ispravu o studiju ili potvrdu s ukupnom ocjenom studija, dokaz o uplati troškova razredbenog postupka u iznosu od 400,00 kuna, koji se plaća na IBAN Fakulteta HR02 2360000 1101219412. Poziv na broj uplatitelja OIB ili JMBAG pristupnika. PRISTUPNICI KOJI SU ZAVRŠILI STUDIJ NA GF ZAGREB PRILAŽU SAMO PRIJAVNICU I UPLATNICU.
Autor: Urednik Građevinskog fakulteta
Službena e-mail adresa za studente
U komunikaciji s nastavnicima i djelatnicima , studenti su dužni koristiti službenu e-mail adresu Građevinskog fakulteta koja im je dodijeljena prilikom upisa u prvu godinu studija ( *@student.grad.hr ). Poruke poslane s a nonimnih e-mail adresa će biti zanemarene.