Studiji

Preddiplomski, diplomski i poslijediplomski studiji

Saznaj više

Obrazovanje

Stručno usavršavanje i cjeloživotno obrazovanje

Saznaj više

Međunarodna Suradnja

Saznaj više

Referada

Studentska referada, obavijesti o upisima

Saznaj više
Natječaj za sipendiju - Europski...
Autor: Tomislav Peternel

Europski Forum Alpbach (EFA) je konferencija koja se svake godine sredinom kolovoza održava u pitoresknom alpskom mjestašcu Alpbach (Austrija) i okuplja studente, profesore, stručnjake, znanstvenike, gospodarstvenike, umjetnike te političare iz cijelog svijeta.

Poziv na BRIDGE SMS seminar
Autor: Miroslav Madžarac

Pozivamo Vas na BRIDGE SMS seminar “Recent developments in flood forecasting systems and the Bandon Flood Forecasting System”, predavač: Dr. Jan Verkade, Deltares, real-time hydrological forecasting expert, koji će se održati 20. ožujka 2018. (utorak) u 12 sati u Hrvatskim vodama, Ulica grada Vukovara 220, Zagreb, dvorana 28A u prizemlju, u organizaciji Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Deltares instituta. 

GODIŠNJI RASPORED PRISTUPNIKA ZA...
Autor: Tomislav Peternel

Studenti koji su upisali završni ispit dužni su se javiti dodjeljenim mentorima najkasnije do 28. ožujka 2018. godine radi dogovora s mentorom i dodjele OBRASCA 2.

Mole se mentori da po dogovoru sa studentom ODRAZAC 2 -  Temu završnog ispita dostave u studentsku referadu u elektronskom obliku do 10. travnja 2018. godine na mail: ivanapo@grad.hr

RASPORED  po abecedi pristupnika

GODIŠNJI RASPORED PRISTUPNIKA ZA...
Autor: Tomislav Peternel

Studenti koji su upisali diplomski rad  dužni su se javiti dodjeljenim mentorima najkasnije do 28. ožujka 2018. godine radi dogovora s mentorom i dodjele OBRASCA 2.

Mole se mentori da po dogovoru sa studentom ODRAZAC 2 -  Temu diplomskog rada dostave u studentsku referadu u elektronskom obliku do 10. travnja 2018. godine na mail: tpeternel@grad.hr

RASPORED po smjerovima

Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade...
Autor: Miroslav Madžarac

Na temelju odredbi čl. 2. Pravilnika o dodjeli Rektorove nagrade rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damir Boras raspisuje Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade za akademsku godinu 2017./2018.

Prijava radova za Rektorovu nagradu obavlja se popunjavanjem odgovarajućih obrazaca na mrežnoj stranici Sveučilišta u Zagrebu https://apps.unizg.hr/rektorova-nagrada/

Autor: Miroslav Madžarac
Studentski natječaj za inovativne ideje
Tvrtka Bina-Istra je u suradnji s akademskom zajednicom pokrenula projekt studentskih inovacija pod nazivom ''MIND (Y)OUR OWN BUSINESS'', čiji je cilj približiti poslovno okruženje studentima te im omogućiti da svoje kreativne ideje i znanja stečena tijekom studiranja primjene u praksi, na stvarnim projektima.
Autor: Urednik Građevinskog fakulteta
Službena e-mail adresa za studente
U komunikaciji s nastavnicima i zaposlenicima , studenti su dužni koristiti službenu e-mail adresu Građevinskog fakulteta koja im je dodijeljena prilikom upisa u prvu godinu studija ( *@student.grad.hr ). Poruke poslane s a nonimnih e-mail adresa bit će zanemarene.