Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Javna nabava
Građevinski fakultet posluje u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi.

Registar ugovora

Sukladno članku 28. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16) i članku 7. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine, broj 101/2017, 144/2020) Registar ugovora  Sveučilišta u Zagrebu Građevinskog fakulteta objavljen je u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (https://eojn.nn.hr/Oglasnik/
 


Obavijesti
Dokumenti javne nabave