Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Zavod za tehničku mehaniku
redoviti profesor u trajnom zvanju
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
prof. dr. sc. Damir Lazarević 01/4690 302 860 e-mail Kranjčevićeva 2, ured 302
prof. dr. sc. Mladen Meštrović 01/4690 860 860 e-mail Kranjčevićeva 2, ured 302
prof. dr. sc. Diana Šimić Penava 01/4690 855 855 e-mail Kranjčevićeva 2, ured 306
redoviti profesor
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
prof. dr. sc. Domagoj Damjanović e-mail Kranjčevićeva 2, ured 205
prof. dr. sc. Krešimir Fresl 01/4690 861 861 e-mail Kranjčevićeva 2, ured 301
izvanredni profesor
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
izv. prof. dr. sc. Josip Atalić 01/4690 859 859 e-mail Kranjčevićeva 2, ured 303
izv. prof. dr. sc. Marko Bartolac 01/4690 818 818 e-mail Kranjčevićeva 2, ured 307
izv. prof. dr. sc. Marija Demšić 01/4690 859 859 e-mail Kranjčevićeva 2, ured 303
izv. prof. dr. sc. Ivan Duvnjak 01/4690 855 855 e-mail Kranjčevićeva 2, ured 306
izv. prof. dr. sc. Petra Gidak 01/4690 823 823 e-mail Kranjčevićeva 2, ured 301
izv. prof. dr. sc. Ana Skender 01/4690 857 857 e-mail Kranjčevićeva 2, ured 304
izv. prof. dr. sc. Marta Šavor Novak 01/469 859 589 e-mail Kranjčevićeva 2, ured 303
izv. prof. dr. sc. Višnja Tkalčević Lakušić 01/4690 860 860 e-mail Kranjčevićeva 2, ured 302
izv. prof. dr. sc. Mario Uroš 01/4690 859 859 e-mail Kranjčevićeva 2, ured 303
docent
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
doc. dr. sc. Marina Frančić Smrkić 01/4690 857 857 e-mail Kranjčevićeva 2, ured 304
poslijedoktorand
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
mag. ing. aedif. Janko Košćak 01/4690 856 856 e-mail Kranjčevićeva 2, ured 305
asistent
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
mag. ing. aedif. Romano Jevtić Rundek 01/4690 858 858 e-mail Kranjčevićeva 2, ured 303a
mag. ing. aedif. Jurica Pajan 01 4690 856 856 e-mail Kranjčevićeva 2, ured 305
mag. ing. aedif. Ante Pilipović 01/4690 858 858 e-mail Kranjčevićeva 2, ured 303a
mag. ing. aedif. Elizabeta Šamec 01/4690 861 861 e-mail Kranjčevićeva 2, ured 301
stručni suradnik
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
mag. ing. aedif. Suzana Ereiz 01/469 856 856 e-mail Kranjčevićeva 2, ured 305
mag. ing. aedif. Katarina Holek 01/4690 857 857 e-mail Kranjčevićeva 2, ured 304
dipl. ing. građ. Maja Mrkonjić e-mail Sv. Duh
ostali
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
Željko Kelković Trenutno nije u funkciji e-mail Kranjčevićeva 2, ured P005
Ana Martić 01/4690 818 818 e-mail Kranjčevićeva 2, ured 307