Izbornik predmeta
POSEBNI BETONI I TEHNOLOGIJE
Šifra: 21811
ECTS: 7.5
Nositelji: prof. dr. sc. Ivana Banjad Pečur
prof. dr. sc. Marijan Skazlić
Izvođači: prof. dr. sc. Marijan Skazlić - Laboratorijske vježbe

prof. dr. sc. Ivana Banjad Pečur - Auditorne vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 45
Laboratorijske vježbe 14
Auditorne vježbe 16
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Predavanja:
1. Uvod u pravce razvoja tehnologije betona [3]
2. Samozbijajući beton [3]
3. Arhitektonski beton [3]
4. Mikroarmirani beton [3]
5. Laki betoni. Teški betoni [3]
6. Mlazni beton [3]
7. Beton visokih uporabnih svojstava. Beton visoke čvrstoće [3]
8. Hidrotehnički betoni. Masivni betoni. Uvaljani betoni [3]
9. Betoni kolničke konstrukcije. Betoni u tunelima [3]
10. Polimerom modificirani betoni i mortovi. Beton i mort za sanaciju i ojačanje [3]
11. Beton od recikliranog agregata [3]
12. Mortovi. Injekcijske smjese [3]
13. Tehnologija betoniranja na visokim i niskim temperaturama [3]
14. Posebne tehnologije proizvodnje betona [3]
15. Posebne tehnologije ugradnje betona [3]

Auditorne vježbe:
1. Dostignuća u području posebnih betona i tehnologija [2]
2. Samozbijajući beton [2]
3. Mikroarmirani beton [2]
4. Termički proračun masivnog betona [2]
5. Beton visokih uporabnih svojstava [2]
6. Mikroarmirani betoni visokih uporabnih svojstava [2]
7. Kontrola kvalitete na proizvodnom pogonu i gradilištu [2]
8. Primjeri praktične primjene [2]

Laboratorijske vježbe:
1. Samozbijajući beton [2]
2. Mikroarmirani beton [2]
3. Određivanje svojstava sastavnih komponenti [2]
4. Metode ispitivanja svojstava u svježem stanju [2]
5. Ispitivanje trajnosnih svojstava očvrsnulog betona visokih uporabnih svojstava [2]
6. Ispitivanje mehaničkih svojstava očvrsnulog betona visokih uporabnih svojstava [2]
7. Analiza i obrada rezultata ispitivanja, interpretacija dobivenih rezultata [2]
Literatura:
  1. Beslać, J.; Skazlić M.: Posebni betoni, Betonske konstrukcije 3 - Građenje, Zagreb, 2007.
  2. Ukrainczyk, V.: Beton: struktura, svojstva, tehnologija, Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 1994.
  3. Newman, J.; Seng Choo, B.: Advanced Concrete Technology-Process, Elsevier Ltd., 2003.
  4. Kosmatka, S. H.; Kerkhoff, B.; Panarese, W. C.; MacLeod, N. F.; McGrath, R. J.: Design and Control of Concrete Mixtures, Cement Association of Canada, Seventh Edition, 2002.
  5. Mehta, P. K: Concrete, Structure, Properties and Materials, New Yersey: Prentice Hall, Inc., Englewood Cliffs, 1986.
  6. Neville, A.M.: Properties of concrete, fourth edition. Essex: Longman Group Limited, 1995.
Preporučena literatura:
  1. Aitcin, P. C.: High-Performance Concrete, E&FN SPON, London, 1998.
  2. Nawy, E.: Fundamentals of high-performance concrete, Second edition, John Wiley&Sons, Inc., New York, 2001.
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Odslušan : TEORIJA I TEHNOLOGIJA BETONA
2. semestar
Obavezni predmet - Redovni smjer - Materijali
Termini konzultacija:
Obavijesti
Forum
Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | vremenu otvaranja teme
Naslov Odgovori Zadnji odg.
Česta pitanja