Naziv projekta

Voditelj projekta

Građevinski fakultet

Razvoj hidrodinamičkih i ekoloških numeričkih modela za područja Jadrana

 prof.dr.sc. Vladimir Andročec
Građevinski fakultet

Model za benchmarking građevinarstva RH

prof.dr.sc. Mladen Radujković

Građevinski fakultet
 Računalna učionica 4

Vladimir Benić, dipl. ing.

KIF, ARH, GRAD

Strategija razvoja sporta i tjelesnog vježbanja na Sveučilištu u Zagrebu (2011.-2020.)

prof.dr.sc. Igor Jukić

GRAD, ARH, GEOD, RGN

Uvođenje 3D modeliranja u nastavu geometrije na tehničkim fakultetima (3D GEOM TEH)

doc.dr.sc. Sonja Gorjanc

FER, FKIT, FSB, GRAD, RGN
 Sveučilišni studij inženjerstva na engleskom jeziku

prof.dr.sc. Ksenija Turković

Građevinski fakultet

Bibliografija znanstvenih radova hrvatskih geometričara - nastavnika na tehničkim fakultetima u 20. stoljeću

prof.dr.sc. Vlasta Szirovicza

Građevinski fakultet

Regionalna platforma za organizaciju, tehnologiju i menadžment u građevinarstvu

prof.dr.sc. Mladen Radujković

GRAD, ARH, EF

Razvoj metodologije upravljanja projektima na implementacijama e-kolegija

mr.sc. Davor Delić

RGN, GRAD, AGR, UNIVERSITY OF COLORADO

Unaprjeđenje podučavanja i istraživanja nesaturiranih tla

prof.dr.sc. Biljana Kovačević Zelić