Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Djelatnost fakulteta
Osnovna djelatnost fakulteta je ustrojavanje i izvođenje sveučilišnih studija u polju građevinarstva.
Osnovna djelatnost fakulteta također obuhvaća:
  • ustrojavanje i izvođenje poslijediplomskog stručnog studija te poslijediplomskog znanstvenog studija, provedbu postupka za stjecanje akademskog stupnja doktora znanosti (izvandoktorskog studija) i magistara specijalista iz polja građevinarstva
  • ustrojavanje i izvođenje programa stalnog usavršavanja u polju građevinarstva
  • znanstvenoistraživački rad u polju građevinarstva i u srodnim poljima
  • stručni poslovi u polju građevinarstva i srodnim poljima (projektiranje, poslovi stručnog nadzora i konzaltinga nad građevinama, revidiranje, kontrola projekata, izrada ekspertiza i studija kompjutorskih programa, sudska vještačenja, fizikalno-kemijsko ispitivanje voda, ispitivanje hidrotehničkih fizikalnih modela, ispitivanje materijala i konstrukcija, nostrifikacija inozemne investicijske domkumentacije, ispitivanje gradiva i konstrukcije, ispitivanje kakvoće vode i zraka, mjerenje buke, laboratorijska i modelska ispitivanja i mjerenje na konstrukcijama, ispitivanje materijala i konstrukcija, tla i stijena)
  • izdavačka djelatnost
  • stručni poslovi zaštite okoliša