Projekti - MZOS

Šifra projekta

Naziv projekta

Glavni istraživač

Područje

082-0822156-2998

Upravljanje ljudskim potencijalima u građevinarstvu

Cerić Anita

Tehničke znanosti

082-1102147-2153

Buka cestovnog prometa - monitoring i mjere zaštite

Dragčević Vesna

Tehničke znanosti

082-0821466-1469

Optimalizacija pouzdanosti okvirnih sustava s različitim tipovima spojeva

Dujmović Darko

Tehničke znanosti

082-0821466-1467

Primjena metoda inženjerstva pouzdanosti u funkciji razvoja konstrukcija

Džeba Ivica

Tehničke znanosti

082-0000000-3243

Razvoj i primjena metoda modeliranja pronosa tvari i energije tekućinama

Gjetvaj Goran

Tehničke znanosti

082-0000000-2991

Razvoj informatičke tehnologije u hrvatskom graditeljstvu

Izetbegović Jadranko

Tehničke znanosti

082-0822161-2187

Ispitivanje i modeliranje poboljšanog tla i stijene

Kovačević Meho-Saša

Tehničke znanosti

082-0000000-3246

Međudjelovanje hidromelioracijskih sustava i okolišnih čimbenika

Kuspilić Neven

Tehničke znanosti

082-0000000-2185

Buka i vibracije na tramvajskim i željezničkim kolosijecima

Lakušić Stjepan

Tehničke znanosti

082-1201829-2166

Nestandardni modeli građevinskih konstrukcija

Lazarević Damir

Tehničke znanosti

082-0982562-3160

Kvantno računanje: paralelnost i vizualizacija

Pavičić Mladen

Prirodne znanosti

082-0822994-2175

Utjecaj okoliša na oblikovanje i dimenzioniranje vodnih građevina

Pršić Marko

Tehničke znanosti

082-0822156-2993

Upravljanje rizikom i promjenama u projektno usmjerenom građevinskom poslovanju

Radujković Mladen

Tehničke znanosti

082-1491823-1463

Kompozitni nosivi sustavi drvo-nosivo staklo i drvo-čelik

Rajčić Vlatka

Tehničke znanosti

082-0821504-1496

Razvoj eksperimentalnih metoda istraživanja građevinskih konstrukcija

Rak Mladenko

Tehničke znanosti

082-1102147-2143

Modeliranje ponašanje kolničkih konstrukcija cesta s asfaltnim zastorom

Rukavina Tatjana

Tehničke znanosti

082-0822161-2996

Suvremene metode ispitivanja građevinskih materijala

Skazlić Marijan

Tehničke znanosti

082-0822161-2990

OD NANO DO MAKROSTRUKTURE BETONA

Štirmer Nina

Tehničke znanosti

082-0822156-2992

Optimizacija produktivnosti u projektno usmjerenim sustavima u građevinarstvu

Završki Ivica

Tehničke znanosti