Izbornik predmeta
PROMETNA BUKA
Šifra: 21844
ECTS: 4.5
Nositelji: prof. dr. sc. Vesna Dragčević
Izvođači: doc. dr. sc. Saša Ahac - Konstrukcijske vježbe
dr. sc. Tamara Džambas - Konstrukcijske vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Konstrukcijske vježbe 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Predavanja:
1. Uvod - Buka okoliša. Povijesni razvoj [1]
2. Osnovni fizikalni pojmovi o zvuku [2]
3. Izvori zvuka. Djelovanje buke na čovjeka [1]
4. Europska Direktiva o buci okoliša [2]
5. Regulativa u RH [2]
6. Izrada karata buke [2]
7. Buka cestovnog prometa - utjecajni parametri [1]
8. Metode proračuna [4]
9. Mjere za smanjenje buke cestovnog prometa na izvoru [4]
10. Barijere za zaštitu od buke [2]
11. Ostale mjere zaštite [2]
12. Praktični primjeri [3]

Vježbe (konstrukcijske):
1. Priprema podloge. Unos podataka u LIMA softver. Zadavanje atributa objekata [3]
2. Zadavanje atributa objekata [2]
3. Proračuni razina buke [2]
4. Zaštita od buke ? Optimizacija barijera [5]
5. Prikaz rezultata proračuna [2]
6. Predaja programa [1]
Literatura:
  1. Dragčević, V.; Ahac, S.: Prometna buka - predavanja, Zagreb, 2008., http://merlin.srce.hr
  2. Ahac, S.; Pintar, Ž.: Prometna buka - priručnik za vježbe, Zagreb, 2008., http://merlin.srce.hr
Preporučena literatura:
  1. Opći tehnički uvjeti za radove na cestama, Hrvatske ceste i Hrvatske autoceste, Zagreb, 2001.
  2. Uputstva za korištenje softverskog paketa LIMA - Environmental Noise Calculation and Mapping Software,Version 5.1, Denmark, 2006.
  3. Benz Kotzen, Colin Englih: Environmental Noise Barriers, London, 1999.
1. semestar
Obavezni predmet - Redovni smjer - Prometnice
Termini konzultacija:
Obavijesti
Početak nastave u ak. god. 2020/21.
Autor: Saša Ahac

Nastava u zimskom semestru akademske godine 2020./2021. provodit će se prema posebnom rasporedu održavanja zbog trenutne epidemiološke situacije.

Prvo predavanje iz kolegija Prometna buka održat će se u ponedjeljak, 28. 9. 2020., u dvorani P218 (glavna zgrada, drugi kat), s početkom u 8:30 sati. Ovim putem podsjećamo na "Preporuke za održavanje nastave na Građevinskom fakultetu nakon 21. svibnja 2020.", dostupne na stranici Fakulteta.

 

Forum
Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | vremenu otvaranja teme
Naslov Odgovori Zadnji odg.
Česta pitanja