Združeni doktorski studij Geo-Engineering and Water Management

Združeni doktorski studij Geo-Engineering and Water Management (JDP) uspostavlja se na osnovu Međusveučilišnog konzorcijskog ugovora kojeg su potpisali rektori Tehničkog sveučilišta u Grazu, Sveučilišta za tehnologiju i ekonomiju u Budimpešti, te Sveučilišta u Zagrebu i Mariboru.

U realizaciji JDP sa Sveučilišta u Zagrebu sudjeluju Građevinski fakultet (GF), Rudarsko-geološko-naftni fakultet (RGNF) i Geotehnički fakultet (GFV). Na partnerskim inozemnim sveučilištima u realizaciji JDP sudjeluju Građevinski fakulteti.

Nositelj studija je Sveučilište u Zagrebu.

Voditelj studija:
prof. dr. sc. Tomislav Ivšić
Sveučilište u Zagrebu
Građevinski fakultet

Službena web stranica Združenog studija: www.jdp.tugraz.at (Tehničko sveučilište u Grazu)

____________________________________

Natječaj za prijavu na Združeni doktorski studij Geo-Engineering and Water Management u akademskoj godini 2015./2016., i ostale informacije o studiju možete pronaći na stranicama Sveučilišta u Zagrebu.

Natječaj je otvoren do 30. rujna 2015.