Obavijesti
Godišnji raspored studenata za...
Autor: Tomislav Peternel

RASPORED STUDENATA

IZMJENE DIJELA RASPOREDA STUDENATA

Napomena: Studenti, koji su upisali završni ispit moraju se po objavljivanju Godišnjeg rasporeda pristupnika za završni ispit javiti mentoru do 31. ožujka 2017. godine.

Nastavnicima – mentorima na završnom ispitu

Temu završnog ispita sastavlja mentor (OBRAZAC 2). 1 primjerak OBRASCA 2 daje studentu, a drugi u elektronskom obliku šalje Ivani Požgajčić u studentsku referadu, na e-mail: ivanapo@grad.hr.

 

Za detaljnije informacije molimo pročitajte Pravilnik o završnom ispitu i diplomskom radu.

Za sve informacije o završnom ispitu možete se obratiti na e-mail: ivanapo@grad.hr


Na prijavu donijeti Obrazac 3, indeks i uplatnicu u iznosu od 500,00 kn za troškove promocije, a do obrane poslati na e-mail ivanapo@grad.hr primjerak završnog rada u pdf-u.


Raspored rokova na preddiplomskom sveučilišnom studiju u akademskoj godini 2017./2018.

PRIJAVA
ZAVRŠNOG ISPITA

ZAVRŠNI ISPIT

31.10.2017.

07.11.2017.

21.11.2017.

28.11.2017.

16.01.2018.

23.01.2018.

20.02.2018.

27.02.2018.

03.07.2018.

10.07.2018.

04.09.2018.

11.09.2018.

18.09.2018.

25.09.2018.

 


Dokumenti za završni ispit