Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Obavijesti

Nastavnicima – mentorima na završnom ispitu

Temu završnog ispita sastavlja mentor (OBRAZAC 2). 1 primjerak OBRASCA 2 daje studentu, a drugi u elektronskom obliku šalje Ivani Požgajčić u studentsku referadu, na e-poštu: ivana.pozgajcic@grad.unizg.hr.

Student potpisanu verziju obrasca 3 u skeniranom obliku, a mentor digitalnu verziju obrasca 3 šalje na e-poštu: ivana.pozgajcic@grad.unizg.hr

 

Za detaljnije informacije molimo pročitajte Pravilnik o završnom ispitu i diplomskom radu.

Za sve informacije o završnom ispitu možete se obratiti na e- poštu: ivana.pozgajcic@grad.unizg.hr


Prijava obrane završnog ispita na preddiplomskom sveučilišnom studiju Građevinarstvo

Prijava završnog ispita je isključivo na dan naveden u kalendaru rokova od 9 do 14 sati.

Studenti koji prijavljuju obranu završnog ispita dužni su preuzeti dokumentaciju navedenu u nastavku i istu na dan prijave obrane završnog ispita dostaviti na e-mail: ivana.pozgajcic@grad.unizg.hr:

1. izjava autora o odobrenju za pohranu i objavu završnog ispita

2. izjava o izvornosti rada

3. obrazac AZVO-a

4. privola

 

Osim gore navedene dokumentacije, potrebno je dostaviti, na gore navedenu mail adresu i:

  • OBRAZAC 3 (skenirani primjerak)

  • uplatnicu u iznosu od 500,00 kn za troškove promocije ili 200,00 kn (trošak izdavanje diplome bez prisustovanja na svečanoj promociji. Ako student ne želi prisustvovati svečanoj promociji dužan je popuniti  izjavu).

Troškove promocije uplatiti na IBAN Fakulteta HR022360000 1101219412. Poziv na broj: JMBAG studenta.

Do obrane poslati na e-poštu ivana.pozgajcic@grad.unizg.hr primjerak završnog rada u pdf-u i vratiti knjige u knjižnicu.

Na obrani završnog ispita studenti će trebati popuniti anketu.


Raspored rokova na preddiplomskom sveučilišnom studiju u akademskoj godini 2020./2021.

PRIJAVA
ZAVRŠNOG ISPITA

ZAVRŠNI ISPIT

27.10.2020.

03.11.2020.

16.02.2021.

23.02.2021.

06.07.2021.

13.07.2021.

31.08.2021.

07.09.2021.

14.09.2021.

21.09.2021.

 

 

 

 

 


Dokumenti za završni ispit