Obavijesti

Nastavnicima – mentorima na završnom ispitu

Temu završnog ispita sastavlja mentor (OBRAZAC 2). 1 primjerak OBRASCA 2 daje studentu, a drugi u elektronskom obliku šalje Ivani Požgajčić u studentsku referadu, na e-mail: ivana.pozgajcic@grad.unizg.hr.

 

Za detaljnije informacije molimo pročitajte Pravilnik o završnom ispitu i diplomskom radu.

Za sve informacije o završnom ispitu možete se obratiti na e-mail: ivana.pozgajcic@grad.unizg.hr


Na prijavu donijeti Obrazac 3, indeks i uplatnicu u iznosu od 500,00 kn za troškove promocije. Troškove promocije uplatiti na IBAN Fakulteta HR022360000 1101219412. Poziv na broj: JMBAG studenta. Do obrane poslati na e-mail ivana.pozgajcic@grad.unizg.hr primjerak završnog rada u pdf-u.


Raspored rokova na preddiplomskom sveučilišnom studiju u akademskoj godini 2019./2020.

PRIJAVA
ZAVRŠNOG ISPITA

ZAVRŠNI ISPIT

29.10.2019.

05.11.2019.

18.02.2020.

25.02.2020.

30.06.2020.

07.07.2020.

01.09.2020.

08.09.2020.

15.09.2020.

22.09.2020.

 

 

 

 

 


Dokumenti za završni ispit