Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Laboratorij

Voditeljica laboratorija:
prof.dr.sc. Tatjana Rukavina, dipl.ing.građ.

Zamjenica voditeljice: izv. prof. dr. sc. Josipa Domitrović, dipl.ing.građ.

 

Voditelj ispitivanja:

      izv. prof. dr. sc. Ivica Stančerić, dipl.ing.građ.

 

Zahtjev za ispitivanje:

 

 

Laboratorijska ispitivanja geosintetika:

  • geotekstili
  • geomembrane
  • geomreže
  • geokompoziti

Univerzalna tlačno vlačna kidalica Zwick Z100

 

Univerzalni uređaj za provođenje vlačnih i tlačnih ispitivanja na uzorcima materijala. Maksimalna sila koja se može primjeniti je 100 kN sa istovremenom horizontalnom silom za prihvat uzorka u hidrauličkim kliještima do 600 kN. Širina hidrauličkih kliješta omogućava ispitivanja uzoraka širine 200 mm što je u skladu sa europskim i američkim normama za vlačna ispitivanja geotekstila. Sa Multisense uređajem moguće je precizno odrediti veličinu deformacije uzorka sa toćnošću od 0,02 mm.
Uređaj je u potpunosti vođen  računalnim programom. Tijekom ispitivanja program iscrtava krivulju prema prethodno definiranim parametrima.

Neka od ispitivanja i norme prema kojima je moguće vršiti ispitivanja na uređaju:

-ispitivanje vlačne čvrstoće geotekstila                   EN ISO 10319, ASTM D 4595
-ispitivanje geotekstila na trganje                             ASTM D 4533
-ispitivanje geotekstila na rastezanje                       ASTM D 4632
-ispitivanje adhezije slojeva geokompozita             ASTM D 413
-ispitivanje vlačne čvrstoće geomembrane             ASTM D 638
-ispitivanje geomembrane na trganje                       ASTM D 1004
-ispitivanje spojeva geomembrane na guljenje       ASTM D 4545
-ispitivanje spojeva geomembrane na posmik        ASTM D 816
-CBR ispitivanje                                                             EN 12236
-ispitivanje na proboj                                                    ASTM D 4833

Uređaj za višeosno vlačno ispitivanje

Uređaj za ispitivanje višeosne vlačne čvrstoće geomembrane. Geomembrana se višeosno napreže upuhivanjem zraka u donju komoru. Podatke o pritisku zraka koji se upuhuje i deformaciji uzorka obrađuje kontrolna jedinica koja je povezana na računalo. Obradom tih podataka moguće je nacrtati dijagram pritiska zraka i deformacije. Ispitivanje se vrši u skladu sa američkom normom ASTM D 5617.
Na uređaju se mogu vršiti vlačna ispitivanja geomembrana i geotekstila sa simulacijom stvarnog terena, pri čemu se koristi tzv. "Rock Pizza", ploča sa ugrađenim kamenjem, na koju se postavlja uzorak te se simulira stvarno, prirodno, stanje uzorka. Ispitivanje se vrši u skladu sa normom ASTM D 5514.

Uređaj za ispitivanje vodopropusnosti okomito na ravninu uzorka sa i bez opterećenja

 

 

Uređaj služi za određivanje vodopropusnosti geotekstila okomito na njegovu ravninu sa opterećenjem (prema normi ASTM D 5493) ili bez opterećenja (prema normi EN ISO  11058 ili ASTM D 4491). Za ispitivanje se koristi deaerirana voda koja se priprema u laboratoriju.

Vibraciona tresilica

 

Ovim uređajem se određuje karakteristični otvor pora (AOS – Apparent Opening Size) geotekstila. Prosijavanjem staklenih kuglica različitih veličina ili pijeska različite granulacije kroz uzorak dobiva se krivulja prolaznosti čestica na temelju koje se određuje karkteristični otvor pora uzorka. Karakteristični otvor pora određuje se prema normi ASTM D 4751. Uređaj se može koristiti  i za određivanje granulometrijskih krivulja materijala.

Analitička vaga

 

Analitička vaga točnosti 0,1 mg. Mjerenje mase materijala provodi se po normama EN 965 ili ASTM D 5261. U vagu je ugrađen modul za određivanje gustoće materijala (prema normama ASTM D 792 i ASTM D 1505). Vagu je moguće spojiti na računalo tako da se podaci upisuju direktno u neki tablični kalkulator (Excel, Quatro pro itd.).

Uređaji za mjerenje debljine geosintetika prema EN i ASTM standardima

 

Veći uređaj služi za mjerenje debljine materijala pod opterećenjem 2, 20 i 200 kPa (prema normama ASTM D 5199 i EN 964).
Manji uređaji služe za mjerenje debljine hrapavih i glatkih geomembrana bez opterećenja (prema normi ASTM D 5994). Uređaji se razlikuju prema obliku mjerne stope, ovisno da li se ispituju glatki ili hrapavi materijali.
Točnost mjerenja debljine materijala moguća je na 1 µm. Uređaje je moguće spojiti na računalo tako da se podaci upisuju direktno u neki tablični kalkulator (Excel, Quatro pro itd.).

 

Terenska ispitivanja:

  • oštećenje kolnika cesta
  • oštećenje aerodroma