Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Djelatnici

Zavod za prometnice

redoviti profesor u trajnom izboru

Email
Kranjčevićeva 2, soba 407A
01/4690 878

prof. dr. sc. Vesna Dragčević

Email
Kranjčevićeva 2, soba 407A
01/4690 878

prof. dr. sc. Stjepan Lakušić

Email
Kranjčevićeva 2, soba 408A
01/4690 875

prof. dr. sc. Tatjana Rukavina

izvanredni profesor

Email
Kranjčevićeva 2, soba 408
01/4690 877

izv. prof. dr. sc. Maja Ahac

Email
Kranjčevićeva 2, soba 408
01/4690 877

izv. prof. dr. sc. Saša Ahac

Email
Kranjčevićeva 2, soba 408A
01/4690 875

izv. prof. dr. sc. Josipa Domitrović

Email
Kranjčevićeva 2, soba 406A
01/4690 880

izv. prof. dr. sc. Ivo Haladin

Email
Kranjčevićeva 2, soba 408
01/4690 876 (877)

izv. prof. dr. sc. Ivica Stančerić

docent

Email
Kranjčevićeva 2, soba 407
01/4690 879

doc. dr. sc. Tamara Džambas

viši asistent

Email
Kranjčevićeva 2, soba 406A
01/4690 880

asistent

Email
Kranjčevićeva 2, soba 406A
01/4690 880

Krešimir Burnać, mag. ing. aedif.

Email
Kranjčevićeva 2, soba 407
01/4690 879

Ana Čudina Ivančev, mag. ing. aedif.

Email
Kranjčevićeva 2, soba 406A
01/4690 880

Franka Meštrović, mag. ing. aedif.

stručni suradnik

Email
Kranjčevićeva 2, soba 408
01/4690 876

Igor Majstorović, dipl. ing. građ.

Email
Kranjčevićeva 2, soba 408
01/4690 876

Ana Rigo, dipl. ing. građ.

stručni suradnik

Email
Kranjčevićeva 2, soba 408
01/4690 876

Željko Stepan, dipl. ing. građ.

ostali

Email
Kranjčevićeva 2, soba 407
01/4690 879