Studiji

Preddiplomski, diplomski i poslijediplomski studiji

Saznaj više

Obrazovanje

Stručno usavršavanje i cjeloživotno obrazovanje

Saznaj više

Međunarodna Suradnja

Saznaj više

Referada

Studentska referada, obavijesti o upisima

Saznaj više
Upute za rangiranje -  Natječaj za...
Autor: Miroslav Madžarac

Upute za rangiranje -  Natječaj za  Erasmus+ SMS - studijski boravak  za 2017./18.

U  privitku:

  1. Upute za rangiranje
  2. Excel tablica model za upis rang lista – obavezno koristiti ovaj model. Prije slanja, u naziv dokumenta dodati ime sastavnice
  3. Model izjava o sukobu interesa
  4. Postupak žalbe

Rokove za odabir smo nužno morali skratiti kako bi što ranije krenuli u obradu rezultata natječaja što je u interesu studenata. Tablice prijava poslati ćemo u najkraćem mogućem roku, no ovisne su o studentima: do sada je prijavljeno niti 500 studenata (50% nije završilo i poslalo prijavu) što znači da će zadnje dane roka većina poslati prijave – poteškoće i pogreške su tada brojnije. Predlažemo da sastavnice bez čekanja na naše tablice odmah započnu s postupkom odabira.

Novo: od ove godine rezultate natječaja -  sve rang liste sastavnica i dodjeljene stipendije potvrđuje rektor Sveučilišta prije objave.

Molimo uzmite u obzir da sastavnice imaju 2 tjedna, veće 3 tjedna samo za svoju rang listu, dok središnji Ured planira, ako sve bude u roku, obraditi rezultate sve 33 sastavnice te dodatno socio kategoriju svih studenata u istom vremenskom periodu koji ima svaka sastavnica zasebno. Također, obrada rezultata i trajanje direktno su vezani za pravilnost dokumentacije studenata i pravilnost dostavljenih podataka u rang listama sastavnica. Ljubazno molimo da pažljivo pročitate cijeli tekst uputa te rangirate i upisujete podatke pažljivo. 

Središnji Ured će uložiti izniman trud i pokušati objaviti rezultate natječaja prije 30. travnja, 2017., no to je  vrlo optimističan rok ako ne bude nikakvih poteškoća niti ispravaka. U slučaju da se ponove situacije kao prošlih godina u kojima je većina rang lista trebala ispravke a neke su ispravljane više od 5x, tada nažalost neće biti nikakve mogućnosti da se rezultati objave do 30. travnja, 2017. 

Napomena za potvrde znanja slovenskog jezika: čini se da su ove godine studenti drugačije shvatili upute i zahtjevali  od slovenske institucije slušanje kolegija na slovenskom samo sa znanjem hrvatskog (upute su iste kao prošle godine).  Krivo tumačenje je dovelo do situacije da su prema nama slovenske institucije reagirale. Naime, više studenata je emailom zahtjevalo da im se potvrdi tako nešto iako na stranici strane institucije jasno piše uvjet znanje slovenskog ili engleskog jezika B2. Ne možemo sada mijenjati upute na webu, no molimo pojasnite svakom studentu te obratite pažnju pri pregledu dokumentacije za odabir studenata: „Slovenski jezik - ako je radni jezik slovenski, student treba potvrdu znanja slovenskog jezika. Ne podrazumijeva se da je znanje hrvatskog jezika dovoljan preduvjet za slušanje kolegija na slovenskom jeziku (provjeriti uvjete na webu strane institucije).  U slučaju da institucija ipak prihvaća samo znanje hrvatskog jezika za slušanje kolegija na slovenskom jeziku, pod pretpostavkom da je studentu hrvatski materinji jezik, potrebno je priložiti potvrdu strane institucije s tom informacijom (email se prihvaća). Student može zamoliti (ne zahtjevati) email potvrdu od institucije samo ako takva mogućnost zaista postoji te strana institucija prihvati napisati takvu potvrdu emailom.“
 

Upute Rangiranje Erasmusplus SMS 2017_18

Rang lista_Erasmusplus_SMS_2017_18

Izjava_o_sprjecavanju_sukoba_interesa_2017_18

POSTUPAK ŽALBE_i upute sastavnice_06032017

 

 

Popis obavijesti