Međunarodna akreditacija ASIIN

Međunarodnu akreditaciju preddiplomskog i diplomskog studijskog programa Građevinskog fakuleta provela je ugledna akreditacijska agencija za studijske programe iz područja tehničkih znanosti, informatike, prirodoslovlja i matematike ASIIN (Akkreditierungsagentur für Studiengänge der Ingenieurwissenschaften, der Informatik, der Naturwissenschaften und der Mathematik e.V.).

Akademski nazivi koje će dobiti studenti po završetku studija, a koji na engleskom jeziku glase su: Bachelor of Science i Master of Science.

Tijekom procesa akreditacije, akreditacijska komisija agencije ASIIN postavila je nekoliko zahtjeva za promjenama programa i donijela nekoliko preporuka. Fakultet je ispunio sve zahtjeve, te je akreditacija produžena do 30. rujna 2017. godine.

Preslike akreditacija možete vidjeti u nastavku.

Više o značenju EUR-ACE label