PROGRAM OSNOVNOG JEDNODNEVNOG TRENINGA I CERTIFIKACIJE (IPMA LEVEL C, D)

PROGRAM PREPORUČENOG TRODNEVNOG TRENINGA I CERTIFIKACIJE (IPMA LEVEL A, B, C, D)

Mjesto održavanja: lokacija Fakulteta Sv.Duh 129 (ulaz s glavne ceste)

Uvjeti za pojedine razine osposobljenosti

IPMA ovjera                                          OBRAZAC ZA PRIJAVU

Tijek postupka                                        

Kotizacija

VODIČ ZA POLAGATELJE

DOKUMENTI ZA PRIJAVU OVJERE

VAŽNO!

*Popunjenu prijavnu dokumentaciju za certificiranje potrebno je poslati putem emaila na adresu:

capm-cert@grad.hr

s naznakom GF seminar i datumom seminara

    u roku od najviše 7 dana od pocetka seminara.

 

Datum održavanja: 22.01.2018., u 9.00 sati, Zagreb

Mjesto održavanja: lokacija Fakulteta Sv.Duh 129, Zagreb

Kontakt osoba za stručno usavršavanje: Sandra Fruk

Telefaks:

Telefon:

01/3780-128

01/3780-123

E-mail: su@grad.hr

TRENING I CERTIFICIRANJE VODITELJA PROJEKATA U SKLADU SA ZAKONOM O POSLOVIMA I DJELATNOSTIMA PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJE             (NN 78/15)

Jeste li znali da je 25. srpnja 2015. godine na snagu stupio Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje, kojim su investitori - javni naručitelji - obvezni imenovati voditelja projekta?

 

Voditelj projekta je nužan kod:

 • ulaganja sredstava u izgradnju infrastrukturnih i drugih građevina ukupne investicijske vrijednosti preko 10.000.000,00 kuna bez PDV-a.
 • ulaganja sredstava u izgradnju zgrada ukupne investicijske vrijednosti preko 50.000.000,00 kuna bez PDV-a.

Za voditelja projekta mogu se imenovati fizičke osobe koje:

 • imaju najmanje osam godina radnog iskustva s obrazovanjem iz područja arhitekture, građevinarstva, elektrotehnike ili strojarstva
 • su završile preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili koja je uspješno završila odgovarajući specijalistički diplomski stručni studij, ako je tijekom cijelog svog studija stekla najmanje 300 ECTS bodova i koja ima potrebna znanja iz područja upravljanja projektima.

Voditelj projekta pritom treba posjedovati:

 • međunarodno priznatu ovjeru sposobnosti za upravljanje projektom (npr. International Project Management Association (IPMA) certifikat) ili
 • obrazovanje iz područja arhitekture, građevinarstva, elektrotehnike ili strojarstva s obrazovnim programom koji uključuje najmanje 30 ECTS bodova iz područja relevantnih za upravljanje projektima gradnje

U slučaju da je Vaša organizacija u obvezi imenovati voditelje projekta, a pritom nema zaposlene odgovarajuće osobe, Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatska udruga za organizaciju građenja predstavljaju Trening i certificiranje za voditelje projekta.

Trening predstavlja šestodnevnu edukaciju nakon koje se polaznici, poslije dvotjedne pauze,  upućuju na završni IPMA certifikacijski ispit kako bi stekli Zakonom propisane zahtjeve i mogli biti imenovani za voditelje projekata. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ŠTO JE TO DJELATNOST UPRAVLJANJA PROJEKTOM GRADNJE?

 • financijsko, pravno i tehničko savjetovanje u vezi s projektiranjem, građenjem, uporabom i uklanjanjem građevina
 • financijska, pravna i tehnička priprema i planiranje poslova u vezi s gradnjom te praćenje provođenja tog plana
 • savjetovanje, odabir i ugovaranje poslova za projektanta, revidenta, nadzornog inženjera, izvođača, ovlaštenog inženjera geodezije
 • povezivanje i usklađivanje rada projektanta, revidenta, nadzornog inženjera, izvođača, ovlaštenog inženjera geodezije i drugih osoba u svrhu zaštite prava i interesa investitora
 • pribavljanje akata, analiza, studija, elaborata i drugih dokumenata potrebnih za izradu idejnog, glavnog i izvedbenog projekta te projekta uklanjanja građevine
 • pribavljanje svih dokumenata i sklapanje svih pravnih poslova potrebnih za izdavanje akata za provođenje dokumenata prostornog uređenja, građenja, uporabu i/ili uklanjanje građevina
 • pribavljanje svih dokumenata i sklapanje svih pravnih poslova potrebnih za građenje građevine te obavljanje radnji koje je investitor dužan obavljati tijekom građenja građevine.