Studiji

Preddiplomski, diplomski i poslijediplomski studiji

Saznaj više

Obrazovanje

Stručno usavršavanje i cjeloživotno obrazovanje

Saznaj više

Međunarodna Suradnja

Saznaj više

Referada

Studentska referada, obavijesti o upisima

Saznaj više
N A T J E Č A J za upis studenata u...
Autor: Miroslav Madžarac

Detaljniji opis studija i obrasci za prijavu nalaze se na web stranici Fakulteta: http://www.grad.unizg.hr/programi/poslijediplomski/doktorski

Prijave za upis primaju se od 27. kolovoza do 30. listopada 2018.

Prijave na natječaj se šalju poštom na adresu:
Sveučilište u Zagrebu
Građevinski fakultet
Referada za poslijediplomski studij
Fra Andrije Kačića Miošića 26
10000 Zagreb

ili predaju osobno u pisarnicu Fakulteta, soba 208, dvorišna zgrada.

Više o natječaju (Raspis natječaja za sveučilišni poslijediplomski studij 2018-2019_GF-Zagreb).

Obavijest o produžetku natječaja 2018 - 2019

Popis obavijesti